Partij voor de Dieren wil betere brand­be­vei­liging voor dieren


15 juli 2008

Hulp van Provincie gevraagd:


Haarlem, 11 juli 2008. De fractie van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Noord-Holland wil dat vee- en dierenverblijven beter worden beschermd tegen brand. In de huidige brandveiligheidsvoorschriften en bouwbesluiten worden dieren gezien als productiemiddelen, zoals apparaten. Dat moet veranderen, vindt de Partij voor de Dieren, en daarom wordt de provincie gevraagd of zij daarbij wil helpen.

De afgelopen 2½ jaar zijn er in Nederland 374.000 dieren omgekomen bij stalbranden. Het aantal branden waar vooral koeien, varkens en kippen de dood vinden neemt ieder jaar toe. In de eerste helft van 2008 zijn er inmiddels landelijk al weer 111.000 brandslachtoffers te betreuren.

Noord-Holland heeft relatief weinig ‘landbouwhuisdieren’ in vergelijking met andere provincies. Toch komen ook in Noord-Holland dit soort rampen voor. Zo vonden op 1 maart van dit jaar 70 koeien en 220 schapen de dood bij een grote brand bij een boerderij op De Woude. En in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 juni zijn alle vijftig schapen en hun 63 lammeren van het Goois Natuurreservaat levend verbrand in Blaricum.

Ook bij niet-landbouwhuisdieren gaat het geregeld mis. Op 1 januari verbrandden een paard, twee ezels, verschillende geiten, cavia’s en konijnen bij een kinderboerderij in Heemskerk. In dezelfde plaats brandde die dag ook een manege af, waarbij de paarden nog maar net konden worden gered.

De Partij voor de Dieren vindt het niet meer van deze tijd dat levende dieren in brandveiligheidsvoorschriften en gemeentelijke bouwbesluiten worden gelijkgesteld aan apparaten of oogstresten. Er zijn al heel lang voorzieningen beschikbaar (zoals sprinklerinstallaties) die in geval van brand het dierenleed kunnen beperken of voorkomen. Daarom vraagt de Noord-Hollandse fractie van deze partij aan de provincie haar invloed uit te oefenen binnen organisaties die nauwe banden hebben met de provincie, zoals het Goois Natuurreservaat, om maatregelen te nemen.

Ook wil de fractie dat de provincie bij de ministeries van VROM en Binnenlandse zaken en gemeenten aandringt op aanpassingen in het Bouwbesluit en bouwverordeningen om de brandveiligheid voor groepen dieren te verbeteren.