Texel wil weer ganzen vergassen


27 april 2009

Haarlem, 27-4-2009. De Partij voor de Dieren verwerpt de beslissing van de gebiedscommissie Texel om deze zomer, nu als ‘proefproject’ opnieuw duizenden ganzen te vangen en te vergassen. De Noord-Hollandse Statenfractie heeft gedeputeerde Peter Visser gevraagd woord te houden en dit jaar geen ontheffing te verlenen voor een verdelgingsactie van gezonde dieren.

In de zomer van 2008 werden op Texel 4461 ganzen gevangen en vergast omdat ze teveel schade aan landbouw en natuur zouden veroorzaken. De gebiedscommissie heeft geconcludeerd dat die actie niet effectief is gebleken, omdat er nog steeds teveel ganzen zouden zijn. Nu wil zij als proef nog meer ganzen vergassen. De Partij voor de Dieren is verbijsterd over de plannen van de gebiedscommissie, want als een maatregel niet werkt, dan heeft die maatregel geen zin. Een ezel stoot zich in het algemeen, niet twee maal aan dezelfde steen, maar Texelse gebiedscommissie neemt alvast een aanloop.

De Partij voor de Dieren vindt de schade aan landbouw en natuur op Texel geen goede reden om zoveel gezonde ganzen te doden. De ganzen zijn immers zelf onderdeel van de natuur en de natuur moet in een natuurgebied haar eigen gang kunnen gaan. Er is weliswaar landbouwschade, maar de boeren van Texel krijgen jaarlijks een veelvoud van dat bedrag aan subsidies van de Europese Gemeenschap. ‘Brussel’ stelt als voorwaarde dat er geen beschermde dieren worden gedood.
Bovendien ontbreekt er op Texel een opvanggebied voor ganzen; op andere plekken in Noord-Holland zijn er wel gebieden waar ganzen kunnen foerageren zonder schade aan te richten.

Overigens is ook na de vergasacties op Texel opnieuw gebleken dat het vergassen met koolzuurgas een akelige dood voor de dieren betekent. Uit recent onderzoek naar CO2- verdoving van varkens is op 23 april 2009 in de Tweede Kamer filmmateriaal vertoond, waarop is te zien hoe ernstig de varkens lijden voor ze worden geslacht: Ze raken in paniek, gillen, hebben stuiptrekkingen en happen naar adem. CO2 vergassing werd vorig jaar nog door Peter Visser gebagatelliseerd door te melden dat we allemaal CO2 inademden ‘want het zit in de lucht’. De Partij voor de Dieren hoopt dat de gedeputeerde zich inmiddels de effecten op het dierenwelzijn van CO2 volledig realiseert.

Klik hier voor de Statenvragen van Peter van Poelgeest en klik hier voor een interview met hem bij RTV NH.