Texel's Ganzenleed


26 juni 2008

Na een aanvankelijke weigering door de Commissaris van de Koningin, Harry Borghouts, kreeg de Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Noord-Holland vanaf 18 juni de gegevens over data, locaties en tijdstippen van de ganzenvangacties. Onder geheimhouding, dat wel, want de provincie was erg bevreesd voor actiegroepen die de wet overtreden en zelfs geweld niet uit de weg gaan. Alsof we daarvoor in de politiek zitten.

De fractie wilde over die informatie beschikken, om met eigen ogen (en een camera) te zien of het vangen 'met respect voor dieren' gebeurde. Het is er niet van gekomen. Wel is de fractie op woensdag 18 juni op Texel geweest. 's Middags werd er niet gevangen, hoewel was aangegeven dat er 'in de middag' zou worden gewerkt. Omdat de politie wist dat wij op Texel waren en nauwe contacten onderhield met de ganzenvangers en de provinciale 'handhavers', zijn wij weer van Texel weggegaan. Het zou 's avonds al niet meer mogelijk zijn onverwacht te gaan kijken bij het vangen.
Omdat er geen behoefte was de vangacties te zien 'vanaf de rode loper' –zoals met een verslaggever van de Texelse Courant gebeurde- is het bij die ene poging gebleven.

Dat neemt niet weg dat de fractie nu achteraf nog actie zal ondernemen. Binnenkort worden schriftelijke vragen gesteld. Met de antwoorden daarop zal worden bezien welke verdere acties mogelijk zijn om te voorkomen dat deze waanzinnige ganzenmoord in de toekomst wordt herhaald.

De vragen (en later de antwoorden) zullen op deze site worden geplaatst.