Partij voor de Dieren wil ophel­dering afschieten huis­katten


16 juni 2008

Haarlem - De statenfractie van de Partij voor de Dieren in Noord-Holland stelt vragen over het bejagen van loslopende katten. De fractie neemt het hoog op dat een jager de acht jarige kat Goofy van Frans Velzeboer in Nibbixwoud doodschoot.

De Partij voor de Dieren vindt het verwerpelijk dat jagers huiskatten afschieten. Volgens jager Blokker jagen jagers niet bewust op katten maar ”volgens de Flora en Faunawet mogen jagers verwilderde katten afschieten als ze de flora en fauna bedreigen”. De Partij voor de Dieren meent dat het verschil tussen een gewone huiskat en een verwilderde huiskat op het oog niet te zien is. De Partij voor de Dieren vraagt om een onderbouwing van de schade die verwilderde katten zouden aanrichten. Ook wil zij weten wanneer een kat ‘verwilderd’ wordt genoemd, want huiskatten mogen niet doogeschoten worden. De partij is ook benieuwd of mensen, wiens huiskat door jagers is doodgeschoten, nog (juridische) wegen tot genoegdoening kunnen bewandelen.

Als het aan de Partij voor de Dieren had gelegen had deze vergissing nooit gemaakt kunnen worden. Als er al een probleem is voor de flora en fauna, dan is afschot van verwilderde katten nog niet gerechtvaardigd. Eerst zou moeten worden voorkomen dat de populatie verwilderde katten toeneemt door de dieren te vangen en onvruchtbaar te maken. Dat is een diervriendelijke oplossing, die bovendien effectiever is.

Omdat de jager in Noord-Holland een tamme huiskat heeft doodgeschoten en zich mogelijk zonder toestemming van de eigenaar op het land bevond, wil de Partij voor de Dieren weten of een deze overtreding voldoende is om de jachtakte in te trekken.

Kijk hier voor de statenvragen.