Stemming initi­a­tief­voorstel Beëin­diging Jacht in Stil­te­ge­bieden


1 maart 2015

Maandag 2 maart zal de Provinciale Staten een besluit nemen over het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren om jacht met het geweer in de 39 stiltegebieden in Noord-Holland te verbieden. Mede-indieners van dit voorstel zijn SP, D66 en PvdA. Gedeputeerde Staten ziet aldoor beren en op de weg en heeft de besluitvorming de afgelopen jaren vertraagd, en wil nu ook het liefst het onderwerp uitstellen tot na de verkiezingen van 18 maart. In de afgelopen twee en een half jaar is ons voorstel eerst als amendement ingediend, toen omgebouwd tot initiatiefvoorstel, en vervolgens wel drie keer besproken in commissievergaderingen. Daarna zijn er op verzoek van commissieleden aanpassingen gedaan in het voorstel, zo is er bijvoorbeeld een duidelijkere toelichting geschreven. Ook is er grondige juridische onderbouwing en onafhankelijk advies over aangevraagd. Nu is het volgens Partij voor de Dieren fractievoorzitter Bram van Liere, echt tijd voor een beslissing door Provinciale Staten. Het wordt maandagmiddag spannend. Mede door hevige protesten van jagers en sommige agrariërs van Texel en de Kop van Noord-Holland - die onterecht menen dat schadebeheer hetzelfde is als plezierjacht - krabbelen sommige politieke partijen die eerder het voorstel volwaardig steunde, nu terug. Zo wil de PvdA het voorstel ‘parkeren’. Lees: ‘uitstellen tot na de verkiezingen’. De vraag is waarom? Zelfs politieke partijen die zo enthousiast waren over het voorstel waren dat zij mede-indiener wilde zijn, lijken onder druk van het protest van jagersorganisaties en boeren van mening te veranderen. En dat is jammer en onterecht. Waarom zou plezierjacht toegelaten moeten worden in een stiltegebied? Een hobby als motorcrossen mag ook niet. Het gaat om niet noodzakelijke geluidsoverlast in een stiltegebied. Het gaat dus uitdrukkelijk niet om beheer en schadebestrijding, maar alleen om de jacht op de wildsoorten in het jachtseizoen, wat in de volksmond de plezierjacht wordt genoemd en waaraan de PvdA, D66 en GL in hun initiatiefnota ‘Mooi Nederland’ een einde willen maken. Dan moet je er ook naar stemmen. Wie stemt wat? Best belangrijk met verkiezingen in zicht.

Einde Stiltegebied
Onderschrift