Staten­vragen over wegvangen oehoe


25 februari 2015

De Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft op 25 februari jl. vragen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gesteld over de plannen om een oehoe weg te vangen in de omgeving van Purmerend. In Purmerend en ook in de gemeente Zeevang, zijn dit voorjaar opnieuw enkele mensen aangevallen door een oehoe, de grootste uil van Europa. De gemeente Purmerend wil om die reden een ontheffing aanvragen bij de provincie Noord-Holland voor het wegvangen van de vogel. Vorig voorjaar waren er in het voorjaar ook incidenten. Een inwoonster uit de gemeente Zeevang heeft toen 486 handtekeningen verzameld tegen het vangen van de oehoe. Zij pleitten voor onderzoek naar de oorzaak waarom de vogel mensen aanvalt. De Partij voor de Dieren schaart zich achter dit idee. Volgens Jan Butter, plaatselijk natuurfotograaf, zit er al 2,5 jaar een oehoe in en rond Kwadijk. Dit dier is juist heel schuw en zou geen overlast veroorzaken. Een andere, uit gevangenschap ontsnapte, oehoe zou het onwenselijke gedrag vertonen. Ontsnapte of met opzet vrijgelaten oehoe’s worden vaker gesignaleerd en kunnen voor problemen zorgen omdat zij mensen gewend zijn en natuurlijke schuwheid missen. Anderszins kan het gedrag verklaart worden uit bijvoorbeeld het verdedigen van een territorium en potentiële nestplaats. De Partij voor de Dieren pleit voor een lokaal onderzoek, voordat er een ontheffing wordt afgegeven. De Partij voor de Dieren vindt voorts dat uilen en roofvogels niet als huisdier gehouden mogen worden op straffe van groot risico op welzijnsproblemen bij de dieren en pleit op landelijk niveau voor een houdverbod. Een van de vragen aan GS luidt dan ook: “Bent u bereid bij de staatssecretaris van EZ aan te dringen op een positieflijst voor vogels, waar de oehoe niet op staat?”, Fractievoorzitter Bram van Liere: “Na de invoering van de positieflijst voor zoogdieren afgelopen maand, is een logische vervolgstap het opstellen van een positieflijst voor vogels. Wat ons betreft staan daar geen uilen en andere roofvogels op.”

Naar de Statenvragen 25 februari 2015