Provin­ciale Staten stemmen voor plezier­jacht in stil­te­ge­bieden


2 maart 2015

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 2 maart het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren, D66, PvdA, en SP ‘Beeïndiging Jacht met het Geweer in Stiltegebieden’ verworpen. De afgelopen maanden tekende zich een meerderheid in de Provinciale Staten af. Maar uiteindelijk stemden PvdA en D66 tegen hun eigen voorstel, waarschijnlijk uniek in Nederland. Deze vergadering van Provinciale Staten was de laatste voor de verkiezingen.

De Partij voor de Dieren nam anderhalf jaar geleden het initiatief om plezierjacht in stiltegebieden te verbieden. In stiltegebieden is het gebruik van een vuurwapen verboden, maar voor onder meer de plezierjacht wordt een uitzondering gemaakt. Andere politieke partijen waren enthousiast over het plan om dit recht te zetten. PvdA, D66 en SP dienden het voorstel mede in, PVV en GroenLinks spraken hun steun uit. Het college van GS bleef desondanks fel tegen het voorstel. De coalitiepartijen PvdA en D66 verzochten vorige week om besluitvorming uit te stellen en de stemming na de verkiezingen te laten plaatsvinden. De Partij voor de Dieren en de SP wilden echter wel klare wijn schenken voor 18 maart en brachten het voorstel in stemming.

Van Liere: “Het is aan elke volksvertegenwoordiger om af te wegen of zij de stilte willen beschermen of de plezierjacht willen blijven toestaan. Allebei kan niet. Maak uw keuze en leg het de kiezer uit. De Partij voor de Dieren komt na de de verkiezingen met een nieuw voorstel. Het maakt dus uit aan wie je je stem geeft op 18 maart!”