Staten­vragen over plannen Landal Park in EHS Castricum


10 april 2014

De Partij voor de Dieren heeft Statenvragen gesteld over plannen voor een Landal Park met maar liefst 120 recreatiewoningen in De Zanderij in Castricum. Dit gebied ligt tussen het station en de duinen. Het is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en grenst aan Natura 2000. PWN (Puur Water & Natuur) is de beheerder van het gebied.

De Partij voor de Dieren wil van GS weten of zij ook vinden dat er bij dit project geen sprake is van een groot openbaar belang dat kan rechtvaardigen dat de EHS wordt aangetast. GS antwoorden hierop bevestigend, maar geeft de gemeente nog wel de ruimte om hier met een onderbouwing voor te komen. Ook geven GS aan dat juist deze locatie bijzondere natuur- en landschapswaarden heeft door de ligging bij de duinen. Daardoor zal het lastig zijn om deze waarden te compenseren.

Op de vraag of GS bereid zijn om duidelijk de provinciale regels te communiceren aan de initiatiefnemers en de gemeente, opdat niet langer tijd en geld wordt geïnvesteerd in een kansloos project, antwoorden GS ‘ja’. PWN heeft al aangegeven het plan af te wijzen.

Gerelateerd nieuws

RU Groningen: Faunafonds inefficient

Statenlid Bram van Liere heeft in de PS-vergadering van 10 maart 2014 het rapport 'De economische aspecten van het Faunaf...

Lees verder

GS dienen zienswijze in tegen bestemmingsplan Schermer na vragen PvdD

De Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft in de commissievergadering Ruimte en Milieu van 14 april 2014 aan gedeputeerde T...

Lees verder