GS dienen ziens­wijze in tegen bestem­mingsplan Schermer na vragen PvdD


14 april 2014

De Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft in de commissievergadering Ruimte en Milieu van 14 april 2014 aan gedeputeerde Talsma (Ruimtelijke Ordening) gevraagd of Gedeputeerde Staten een zienswijze gaan indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied 2014 van de gemeente Schermer. Dit bestemmingsplan biedt ruimte voor nieuwe intensieve veehouderij als nevenactiviteit. Dit is in strijd met de Provinciale Ruimtelijke Verordening.

Gedeputeerde Talsma antwoordde Fabian Zoon te hebben kennisgenomen van dit bestemmingsplan en het punt van intensieve veehouderij te bespreken in de eerst komende GS-vergadering. Inmiddels hebben GS de zienswijze aan het college van B&W van Schermer verstuurd.

De zienswijze geeft GS de mogelijkheid om straks, als de gemeente het bestemmingsplan op dit punt niet aanpast, een reactieve aanwijzing te geven. Daarmee kunnen zij voorkomen dat die intensieve veehouderij er komt.

Gerelateerd nieuws

Statenvragen over plannen Landal Park in EHS Castricum

De Partij voor de Dieren heeft Statenvragen gesteld over plannen voor een Landal Park met maar liefst 120 recreatiewoningen i...

Lees verder

Actie voor gifvrije fietsroute in Castricum

De fractie van de Tweede Kamer en de fractie Noord-Holland van de Partij voor de Dieren voerden donderdag 1 mei 2014 actie te...

Lees verder