Actie voor gifvrije fiets­route in Castricum


1 mei 2014

De fractie van de Tweede Kamer en de fractie Noord-Holland van de Partij voor de Dieren voerden donderdag 1 mei 2014 actie tegen het grootschalig gifgebruik in de landbouw. Kamerlid Esther Ouwehand, Statenlid Bram van Liere en Corinne Cornelisse, nummer twee op de Europese lijst voor de partij timmerden een actiebord in de grond, waarmee symbolisch een fietspad bij de duinen van Castricum werd uitgeroepen tot gifvrije route. De actie was onderdeel van de actie Gifklikker.

Mensen die een fietstochtje maken in het buitengebied lopen het risico gifdampen in te ademen van akkers die vaak pal naast fietspaden liggen. Onder andere in de bollenteelt wordt veel landbouwgif gebruikt dat mensen behoorlijk ziek kan maken. Mensen die in de buurt wonen van akkers maken zich zorgen over hun gezondheid. Die zorgen zijn terecht, concludeerde de Gezondheidsraad in een recent rapport. Landbouwgif wordt in verband gebracht met ziektes als Parkinson, kinderleukemie en verminderde vruchtbaarheid. De Partij voor de Dieren vindt daarom dat de regering ervoor moet zorgen dat de gevaarlijkste gifstoffen snel van de markt gaan en dat er ruim afstand wordt gehouden tussen de gifspuit en plekken waar mensen wonen of kinderen fietsen.

Het tot gifvrij uitgeroepen fietspad in Castricum ligt pal langs bollenvelden en is een recreatieve route naar het strand. Bijkomend punt is dat de aan de velden grenzende duinen Natura 2000-gebied is. Dit is een, vanwege de hoge natuurwaarden, Europees beschermd gebied. Ook is het gebied pal naast de bollenvelden waterwingebied. Volgens de beheerder van de duinen, PWN (Puur Water & Natuur), zou het vanwege het gifgebruik in de bollenteelt goed voor de natuur zou zijn als deze teelt uit het gebied zou verdwijnen.

De Statenfractie heeft onlangs Statenvragen gesteld over plannen voor een Landal Park in dit gebied.

Gerelateerd nieuws

GS dienen zienswijze in tegen bestemmingsplan Schermer na vragen PvdD

De Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft in de commissievergadering Ruimte en Milieu van 14 april 2014 aan gedeputeerde T...

Lees verder

Europese en provinciale subsidies slecht voor vissers en vissen

De Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft Statenvragen gesteld over het opnieuw belastinggeld ter beschikking stellen voor...

Lees verder