Europese en provin­ciale subsidies slecht voor vissers en vissen


20 mei 2014

De Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft Statenvragen gesteld over het opnieuw belastinggeld ter beschikking stellen voor visserij, terwijl de visstand door jarenlange overbevissing alarmerend laag is. Deze verkeerde investering helpt de vissers niet.

Uit het ‘Masterplan Toekomst IJsselmeer’ blijkt dat de visstand in het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer op een dramatisch dieptepunt is beland. Er is sprake van een aanzienlijke teruggang van het aantal vissen per soort en/of een ongezonde leeftijdsopbouw (vooral jonge, kleine exemplaren). Er wordt teveel gevist en de vissers kunnen nauwelijks nog het hoofd boven water houden. Het dringende advies in dit rapport is dan ook om als eerste maatregel per direct een moratorium op de schubvisvangst van drie jaar in te stellen zodat visstanden zich enigszins kunnen herstellen.

Toch stelt de provincie opnieuw subsidie beschikbaar voor de visserij. De provincie en het Europees Visserij Fonds stellen € 185.000 beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de verduurzaming en economische versterking van visserijgemeenten. De provincie stelt zelfs voor om voor de periode 2014 – 2020 9.8 miljoen euro opzij te zetten voor cofinanciering van Europese projecten, waaronder opnieuw weer visserijprojecten.

Dit is een verkeerde investering, omdat de bestaande vloot te groot is. Volgens het LEI is er ruimte voor 5 fulltime bedrijven, terwijl er nu 25 bedrijven zijn met 68 boten. Het is zinloos om te investeren om efficiënter de laatste vissen te vangen. Alleen een verdere warme sanering kan de problemen voor vissers en vissen oplossen, zonder dat er faillissementen plaatsvinden en er verdere schade aan de vispopulaties en ecosystemen onder water wordt toegebracht.

Gerelateerd nieuws

Actie voor gifvrije fietsroute in Castricum

De fractie van de Tweede Kamer en de fractie Noord-Holland van de Partij voor de Dieren voerden donderdag 1 mei 2014 actie te...

Lees verder

Ruimte voor zonne-akkers

De Partij voor de Dieren heeft zich ingezet voor zonne-akkers. In de vergadering van Provinciale Staten van 23 juni 2014 heef...

Lees verder