RU Groningen: Fauna­fonds inef­fi­cient


10 maart 2014

Statenlid Bram van Liere heeft in de PS-vergadering van 10 maart 2014 het rapport 'De economische aspecten van het Faunafonds in Nederland' aan de orde gesteld. Gedeputeerde J. Bond deed de toezegging met een reactie te komen op dit rapport.

Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben in opdracht van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland onderzoek gedaan naar de efficiëntie en effectiviteit van het huidige Faunafonds. Hun conclusie luidt dat het Faunafonds inefficiënt is omdat er geen rekening wordt gehouden met de maatschappelijke baten van in het wild levende dieren. Het Faunafonds keert in opdracht van de provincies vergoedingen uit aan landbouwers voor schade die in het wild levende dieren veroorzaken.

De maatschappelijke kosten van schadebestrijding door de landbouw zijn hoger dan die van de landbouw alleen, aldus de onderzoekers. Voor het afschieten van dieren betaalt de hele maatschappij de prijs, bijvoorbeeld omdat dieren schuwer en minder zichtbaar zijn. Deze prijs wordt niet meegenomen door het Faunafonds. Dat leidt tot meer jacht.

Het beleid zou volgens de onderzoekers meer gericht moeten zijn op het voorkómen van schade van in het wild levende dieren aan de landbouw. De economen pleiten in hun rapport ‘De economische aspecten van het Faunafonds in Nederland’ voor structurele oplossingen in plaats van symptoombestrijding op korte termijn.

Het eigen risico van 5 procent voor de landbouw is in Nederland erg laag vergeleken met andere landen, zoals Canada. Verder wijzen de onderzoekers op de mogelijkheid om schade-uitkering afhankelijk te maken van het aantal in het wild levende dieren in plaats van de incidentele schade, zoals in Zweden gebeurt. Dit leidt in Zweden tot een betere bescherming van het aantal dieren. De Partij voor de Dieren wil deze mogelijkheid nader onderzocht zien.

Tenslotte vragen de wetenschappers zich af of dieronvriendelijke maatregelen zouden moeten worden toegestaan. Want deze vraag is vanuit economisch perspectief alleen te beantwoorden als bekend is in welke mate de gemiddelde Nederlander afkeer heeft van deze maatregelen en wat de extra kosten zijn van het nemen van een andere diervriendelijke maatregel.

Per 1 januari 2014 is de verantwoordelijkheid van het Faunafonds overgegaan van het Rijk naar de provincies.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil andere variant snelle buslijn bij natuurverbinding Anna’s Hoeve

De Partij voor de Dieren is voor goed openbaar vervoer, maar heeft in de PS-vergadering van 3 februari 2014 toch tegen de HOV...

Lees verder

Statenvragen over plannen Landal Park in EHS Castricum

De Partij voor de Dieren heeft Statenvragen gesteld over plannen voor een Landal Park met maar liefst 120 recreatiewoningen i...

Lees verder