Partij voor de Dieren wil andere variant snelle buslijn bij natuur­ver­binding Anna’s Hoeve


3 februari 2014

De Partij voor de Dieren is voor goed openbaar vervoer, maar heeft in de PS-vergadering van 3 februari 2014 toch tegen de HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) ‘t Gooi gestemd, omdat de variant die voorlag een belangrijke natuurverbinding niet aanlegde. De natuur moet in kannen en kruiken zijn voordat infrastructuur aangelegd kan worden. Dat was hier niet het geval.

Gedeputeerde Staten willen een snelle busverbinding aanleggen tussen Huizen en Hilversum. De Partij voor de Dieren is voor goed openbaar vervoer, maar dit mag niet ten koste gaan van kwetsbare natuur. Daarvan is in dit geval wel sprake. Het gaat vooral om het traject bij Anna’s Hoeve en Monnikenberg. Deze gebieden maken onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en zijn nog de enige mogelijkheid om de natuurgebieden in het Gooi te verbinden met de natuurgebieden op de Heuvelrug.

Deze natuurverbinding is al kwetsbaar, omdat dieren twee barrières tegenkomen als zij van het ene gebied naar het andere gebied willen. Dit zijn de spoorlijn Amsterdam–Amersfoort (ecoduct) en de rijksweg A27 (ecotunnel). In 14 procent van de getoetste ecologische functies blijkt deze verbinding al niet te voldoen. In de nu voorliggende variant wordt een derde barrière, de ‘Weg over Anna’s Hoeve’ niet verplaatst maar komt daar een ecoduct overheen. Dit terwijl verplaatsing van deze weg en bundeling met het spoor steeds de bedoeling was. Door deze wijziging verslechtert de verbinding met nog eens 4 procent.

Het gaat hier over een belangrijke ecologische verbinding, waarbij vergroten van het leefgebied voor reeën, edelhert, das en boommarter. In de huidige plannen gaat dit ecoduct vrijwel niet gebruikt worden.

De gedeputeerde Mobiliteit gaf in het debat aan nog aan met de gemeente Hilversum in gesprek te gaan over het alsnog verplaatsen van de ‘Weg over Anna’s Hoeve’, maar dit was voor de Partij voor de Dieren onvoldoende garantie voor een goede ecologische verbinding.

Gerelateerd nieuws

Hoorzitting Pallas voor Statenleden

De Voorbereidingsgroep Pallas van de commissie Water, Economie en Bestuur, waar de Partij voor de Dieren lid van was, heef...

Lees verder

RU Groningen: Faunafonds inefficient

Statenlid Bram van Liere heeft in de PS-vergadering van 10 maart 2014 het rapport 'De economische aspecten van het Faunaf...

Lees verder