Staten­vragen nut en noodzaak nieuwe kern­re­actor Pallas


21 maart 2012

De Partij voor de Dieren en Groen Links hebben gezamenlijk Statenvragen gesteld over het nut en noodzaak van de nieuwe kernreactor PALLAS in Petten. De provincie Noord-Holland draagt € 40 miljoen bij aan deze reactor. Het totale project kost € 600 miljoen.

Aanleiding voor deze vragen is een uitzending van het onderzoeksprogramma Argos op 18 maart 2012. In dit programma werd het produceren van medische isotopen met een kernreactor een oude techniek genoemd. Er zijn inmiddels meerdere alternatieve productiemogelijkheden van medische isotopen waarbij geen kernreactor nodig is. De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie geen 40 miljoen moet steken in de commerciële productie van medicijnen met een kernreactor, waarvan nut en noodzaak steeds duidelijker afwezig zijn.

De Partij voor de Dieren en Groen Links willen van Gedeputeerde Staten onder meer beantwoord zien waarom de provincie nog investeert in ‘zeer dure oude technologie’ onder het mom van investeren in hoogwaardige technologie en welk financieel risico de provincie loopt.