Biomassa over grote afstanden vervoeren niet duurzaam


5 maart 2012

Provinciale Staten hebben in de vergadering van 5 maart 2012 de motie van de Partij voor de Dieren aangenomen dat het transporteren van biomassa over grote afstanden voor energieopwekking niet groen is en niet duurzaam. De provincie zal dit dan ook niet faciliteren.

Biomassavergassing is één van de drie speerpunten in het Koersdocument Duurzame Energie. Biomassavergassing biedt wel kansen, maar biomassa als bron van duurzame energie kent veel haken en ogen. Als bijvoorbeeld daarvoor nodig is dat biomassa in grote hoeveelheden over grote afstanden naar Noord-Holland moeten worden versleept is dat allesbehalve duurzaam. Daar moet de provincie niet aan meewerken. Gestreefd moet worden naar zoveel mogelijk bronnen van regionale herkomst.

Alleen de VVD stemde tegen de motie. Alle andere fracties stemden voor.