Motie zonne-energie Schiphol aange­nomen


5 maart 2012

Motie over zonne-energie opwekking op Schiphol aangenomen

Provinciale Staten hebben in de PS-vergadering van 5 maart 2012 een motie van PvdA, Partij voor de Dieren en D66 aangenomen voor het opwekken van zonne-energie op Schiphol. De gedeputeerde gaat hierover in overleg met de luchthaven en het Rijk.

Deze motie volgt uit een plan van het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. Door het terrein van Schiphol in te zetten om zonne-energie in te vangen kan een kwart van het jaarlijks energiegebruik van de luchthaven zelf geproduceerd worden. Bijkomend voordeel van de inzet van zonnepanelen in de plaats van grasland is dat het luchthaven gebied minder aantrekkelijk wordt voor vogels, die nu verjaagd en geschoten worden. Zo kan de veiligheid van het vliegverkeer samengaan met dier- en milieuvriendelijke maatregelen, terwijl het afschot op en rond Schiphol kan worden beëindigd.
Ook de PvdA heeft het opwekken van zonne-energie rond de start- en landingsbanen om duurzame energie op te wekken en vogels te weren in haar verkiezingsprogramma staan.

Dat het plaatsen van zonnepanelen op luchthavens mogelijk en interessant is bewijzen onder andere de luchthavens van Denver en Weeze in Duitsland waar dit al is toegepast.

Voor de motie stemden PvdA, D66, GroenLinks, SP, ONH, CU/SGP, 50PLUS, Partij voor de Dieren.
Tegen de motie stemden VVD, CDA en PVV.

Zie hier voor een eerdere bijdrage van de Partij voor de Dieren Noord-Holland waarin eveneens wordt gepleit voor het opwekken van zonne-energie op Schiphol.