Jachtstop in Noord-Holland


8 februari 2012

Ook de provincie Noord-Holland heeft vanwege extreem winterweer een tijdelijk verbod op de jacht op dieren afgekondigd. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Noord-Holland is verheugd met dit besluit van de verantwoordelijk gedeputeerde Jaap Bond, hoewel een nog mooier besluit natuurlijk een definitief jachtverbod was geweest. De dieren zijn vaak verzwakt en uitgeput door de kou en doordat er weinig voedsel en water beschikbaar is. Het minste wat we voor deze dieren kunnen doen is ze met rust laten en niet afknallen.

Het jachtverbod geldt tot nader order voor de grauwe gans, kolgans, smient, meerkoet, knobbelzwaan, wilde eend, haas, houtduif, kauw, zwarte kraai, nijlgans en konijn. De provinciale ontheffingen voor afschot van deze dieren zijn tijdelijk opgeschort.

Niet opgeschort zijn ontheffingen die zijn afgegeven vanwege de vliegveiligheid en ziek & zeer (om zieke en gewonde dieren uit hun lijden te verlossen), muskusratten en de vos.