Staten­fractie bezoekt Schiphol


18 april 2008

De statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft afgelopen dinsdag een werkbezoek gebracht aan het Schiphol terrein. Na een dergelijk werkbezoek dat gedeputeerde Peter Visser bracht, besloot hij om in een zone van 10 kilometer rond de banen (wat neerkomt op 500 à 600 vierkante kilometer!) alle grauwe ganzen dood te laten schieten. Een harde en bloedige maatregel, waar louter dieren onder te lijden hebben. De fractie was zeer verbaasd over dit besluit en besloot een werkbezoek te brengen aan de Bird Control Unit van de Schiphol Group.

Het bezoek begon met een presentatie van de heer Klaver over het werk van de bird control unit. Na een levendige discussie volgde een rondrit en kon de fractie met eigen ogen zien hoeveel vogels er op de velden rond de banen van het vliegveld zijn.

Juist in een gebied waar het wenselijk zou zijn zo min mogelijk vogels aan te treffen bekroop de fractie regelmatig het gevoel dat ze zich in het meest vogelrijke stukje Noord-Holland bevond. Van een enkele slechtvalk tot enige tientallen broedende kievitten en grutto’s, maar ook rots- en houtduiven, futen, kuif-, krak-, berg en witoogeenden en zelfs een graspieper al twijfelt Peter van Poelgeest of het geen veldleeuwerik was.
Vele van deze vogels worden door Bird Control niet als een probleem gezien. Deze broedende vogels kennen het terrein en zijn klein. De vogels waar wél zorgen over bestaan vallen grofweg in twee categorieën: lokale roofvogels en overtrekkende (grote) vogels. De oorzaken van hun aanwezigheid zijn eveneens bekend.
De lokale roofvogels komen op de vele veldmuizen af die zich in het hoge gras langs de banen bevinden. Dit speciale hoge gras is de begroeiing die het kleinste aantal incidenten tot gevolg heeft. De fractie verbaasde zich erover dat überhaupt begroeiing toegelaten werd. Kunstgras is in het verleden wel overwogen, maar was te duur en loste het probleem niet volledig op. De fractie wil kijken of het met een alternatief kan komen om de vliegveiligheid te behouden op een diervriendelijke manier.

Schiphol heeft eigenlijk weinig middelen om de overtrekkende vogels (en dan met name ganzen, maar ook meeuwen, duiven en eenden) tegen te houden. De oorzaak is een slechte ruimtelijke ordening. Tussen start- en landingsbanen liggen boerderijen waar voor vogels de meest heerlijke lekkernijen worden geteeld. Als een boer extra smakelijke gewassen teelt, dan houdt Schiphol haar hart vast. Aangetrokken door zoveel lekkers vliegen de dieren uit de gebieden in en rond Haarlem en Amsterdam voor de vliegtuigen langs, met alle risico’s van dien. Deze vogels trekken vooral in grote groepen. Niet het aantal dieren bepaalt het risico voor de vliegtuigen, maar het aantal migratiebewegingen over de banen.

Naar onze mening helpt het zomaar afschieten, zoals Gedeputeerde Staten mogelijk heeft gemaakt, niet en is het alleen maar een stoere maatregel om de laten zien ‘dat er iets gedaan wordt.’ Echte oplossingen kosten namelijk tijd en geld, dus nu grijpt Gedeputeerde Staten weer naar het geweer. Het was beter geweest als de dieren niet naar de banen gelokt werden.

Schiphol vanaf airside

De grootste vliegtuigmotor de we gezien hebben.

Een knalapparaat zoals Bird Control gebruikt om de vogels te verjagen.

Een haas steekt de Polderbaan over.

Deze roofvogel boven het Schiphol terrein ziet Bird Control liever niet.

Deze akker ligt vlak naast de polderbaan, die zich links naast de weg op de foto bevindt.