Vogel­be­scherming maakt paar­den­be­grazing in Grafe­lijk­heids­duinen mogelijk


24 maart 2008

Woensdag 27 februari werden de laatste drie van vijf Konikpaarden vrijgelaten in de Grafelijkheidsduinen bij Den Helder. De paarden gaan de Schotse hooglanders helpen bij het begrazen van de duinen. Paarden grazen de vegetatie korter af dan koeien en dit maakt het gebied geschikt voor de terugkeer van konijnen en de zeldzame tapuit. Het project is mogelijk gemaakt dankzij een gift van Marjolein Bastin in het kader van de actie Kustvogels van Vogelbescherming.


Koninkpaarden

De Grafelijkheidsduinen bij Den Helder zijn net als veel andere duingebieden flink verruigd met grassen. Om meer variatie in de vegetatie te krijgen loopt er een kudde Schotse hooglanders. Landschap Noord-Holland wil graag meer structuur in de vegetatie krijgen en er is daarom in overleg met Vogelbescherming Nederland gekozen de huidige runderbegrazing uit te breiden met paarden. Paarden staan er om bekend dat ze de vegetatie veel korter af grazen dan runderen. De kortgrazige stukjes die zo in het duin ontstaan, kunnen zich ontwikkelen tot het zeldzame 'grijze duin'.


Grafelijkheidsduinen

Van de paardenbegrazing zullen meerdere dieren profiteren, zoals de kommavlinder, de zandhagedis en het konijn. Tapuiten kunnen vervolgens broeden in de konijnenholen. De tapuit was vroeger een algemene kustvogel maar in veel duingebieden zijn ze door de verruiging verdwenen. Vanwege de tapuit kreeg Landschap Noord-Holland voor dit project een gift uit het project Kustvogels van Vogelbescherming Nederland.

Nu zijn de laatste Konikmerries losgelaten in het gebied; eind vorig jaar werden ook al twee veulens uitgezet. De Konik lijkt sterk op het wilde paard dat ooit in Europa in het wild leefde.

www.vogelbescherming.nl