Staten­breed oordeel over bouwen in Marker-en IJmeer


25 juni 2009

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland op 22 juni, hebben alle fracties zich uitgesproken tegen eventuele bebouwing in (en een verbinding tussen Almere en Amsterdam door- of over) het Marker- en IJmeer. Vanzelfsprekend stemde ook de Noord-Hollandse Statenfractie van de Partij voor de Dieren tegen bebouwing.


Het unanieme standpunt van de fracties vertolkt ook de stem van vele Noord-Hollanders, die vinden dat het Marker- en IJmeer niet ten prooi mag vallen aan woningbouw. Dat is ook het standpunt van de Stichting De Kwade Zwaan uit Uitdam, die inmiddels vele duizenden handtekeningen heeft verzameld tegen bebouwing van het gebied. Deze handtekeningen, veelal afkomstig van vooraanstaande burgers, komen vooral uit de gemeenten die grenzen aan het IJsselmeer. De handtekeningen worden binnenkort aangeboden aan de Tweede Kamer, die een oordeel moet geven over de bouwplannen van Almere.


Als u ook uw handtekening wilt zetten tegen bebouwing van het Marker- en IJmeer kunt u terecht op de site . Daar is ook de indrukwekkende lijst van ondertekenaars te zien.