Groen Links en PvdA staan slachting onder ganzen toe


29 juni 2009

Haarlem 29 juni 2009 - Provinciale Staten van Noord-Holland zijn akkoord gegaan met het Uitvoeringskader Ganzen. Op basis hiervan wil de provincie 45.000 ganzen doden. Dat is 90% van alle grauwe ganzen in de provincie. De Partij voor de Dieren spreekt schande van het bloeddorstige plan. Het valt op dat deze slachting de goedkeuring heeft van de PvdA en Groen Links. Deze partijen zeggen geregeld dierenwelzijn serieus te nemen. Het plan komt uit de koker van de demissionaire PvdA gedeputeerde Peter Visser, die vorig jaar op Texel als voorproefje van zijn beleid 4461 ganzen liet vergassen. Hoewel de kosten van die actie hoger waren dan de totale schade, sloot de gedeputeerde een herhaling niet uit.

Het Uitvoeringskader Ganzen stelt een waanzinnige slachting onder Noord-Hollandse ganzen in het vooruitzicht. Volgens het door de provincie goedgekeurde faunabeheerplan zijn er meer dan 50.000 grauwe ganzen in de provincie. Die veroorzaakten volgens het Faunafonds € 1 miljoen schade. Die totale schade door ganzen moet terug naar € 25.000 en daarom mogen er maar 1300 broedparen blijven. Praktisch betekent dit dat er zo’n 5200 ganzen mogen blijven leven van de provincie. Alle overige 44.800 grauwe ganzen moeten dood. Negen van elke tien dieren dus.

Groen Links was positief over het plan omdat afschot ‘als uiterste middel gezien werd.’ Tevens zag Groen Links positieve tendensen in het plan van de demissionaire gedeputeerde. De PvdA steunde het plan waardoor ‘wel eens een keer geschoten kon worden.’

De Partij voor de Dieren meent dat ganzen worden gedemoniseerd door de provincie. En daar waar er echt een probleem is, neemt de provincie de verkeerde maatregelen. Zo laat de provincie zonder reserves ganzen afmaken rondom Schiphol, maar doet het provinciebestuur geen serieuze poging om de omgeving van Schiphol onaantrekkelijk te maken voor ganzen. En dus zullen ganzen uit de wijde omgeving de landerijen rond Schiphol blijven opzoeken en wordt Schiphol er niets veiliger op.

Het zal de jagers niet lukken om in één jaar zoveel ganzen te doden. Het daarop volgende jaar zal het aantal dieren fors toenemen omdat er meer ruimte en voedsel is voor de overgebleven dieren. Het jaar daarop zullen er dus weer opnieuw heel veel dieren gedood worden door de jagers, zonder dat dit iets zal helpen – alleen het aantal gedode dieren zal toenemen. En ondertussen vliegt 30-50% van alle ganzen met hagel in hun lichaam rond, omdat ze ooit zijn aangeschoten en het na een lange lijdensweg toch hebben overleefd.

Naast de Partij voor de Dieren waren de SP en de fractie Braam tegen het voorstel van Gedeputeerde Staten.

Lees hier de gehele bijdrage van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten.