Inspraak Commis­sie­ver­ga­dering Geuzenbos en Paintball Jungle


25 juni 2009

Woensdagmiddag 17 juni hebben enkele leden van de Partij voor de Dieren werkgroep uit Amsterdam een commissievergadering bijgewoond in de Stopera. Aanleiding was punt 14 van de agenda van de commissie Ruimtelijke Ordening:

Legalisatie bebouwing en toestaan tijdelijk gebruik ten behoeve van een paintball-inrichting ten noorden van de Wethouder van Essenweg in het Geuzenbos Nr. BD2009-003141

Het gaat hier om de beslissing om Paintball Jungle wel of geen vergunning te geven om tot 2011 legaal gebruikt te kunnen maken van de lokatie in het Geuzenbos, met alle schade dat dat met zich meebrengt (verdere bebouwing, horecagelegenheid en parkeerruimte, dit alles ten koste van flora, fauna en milieu).
Parkeeroverlast en horecagelegenheid worden niet aangepakt. M.a.w. Paintball Jungle wordt, ondanks dat ze er illegaal gevestigd is, geen strobreed in de weg gelegd om door te gaan met haar praktijken. En vindt daarbij ook nog de mogelijkheid om ongehinderd steeds meer ruimte van dit beschermde gebied in beslag te nemen.

Over dit onderwerp hebben 6 insprekers in deze vergadering hun mening gegeven, waaronder ook de advocaat die namens Paintball Jungle het woord deed. Onnodig te melden dat zij uiteraard voor de beslissing van legalisatie waren en de overige 5 waren tegen.

Jasper Beckering (werkgroeplid) heeft namens de werkgroep Amsterdam ingesproken, terwijl Daphna Brekveld en Paul van Deursen (beiden ook werkgroepleden) op eigen titel hun mening hebben verwoord. Daarnaast ondervonden zij hierin steun vanuit de Werkgroep Brettenzone Natuurlijk en Milieucentrum Amsterdam.

Ook hier bleek weer hoe in de politiek sommige dingen toch op ondoorzichtige wijze tot stand kunnen komen. Paintball Jungle heeft sinds 1992 zonder recht of titel gebruik kunnen maken van een heel stuk beschermd natuurgebied, het Geuzenbos, en is sinds die tijd door de gemeente Amsterdam gedoogd. Achteraf blijkt de gemeente Amsterdam niet te kunnen achterhalen hoe eea. zich zodanig heeft kunnen ontwikkelen, want op een vraag hierover kon wethouder Maarten van Poelgeest niets anders doen dan de schouders ophalen. Maar het lijkt er op dat ook hier weer 'een brutaal mens de halve wereld heeft". Men wordt 'beloond' met het legaliseren van illegaal tot stand gekomen amusement in een gebied dat bestemd is voor plant en dier en de stadsmens die hier de rust zoekt om de drukte van de stad te kunnen ontlopen. Men kan daar nu worden geconfronteerd met gillende mensen die met beschilderde gezichten en verfgeweren rond rennen om elkaar met verf te beschieten.

De toezegging van de wethouder dat, in het geval dat er tot tijdelijke legalisatie wordt besloten, hij er op toe zal zien dat hier handhaving/toezicht zal plaatsvinden, kwam niet echt overtuigend over. De werkgroep Amsterdam van de Partij voor de Dieren zal hier de vinger aan de pols houden en er op toezien of de wethouder ook doet wat hij zegt.

Het lijkt er op dat de commissie toch geneigd is om Paintball Jungle haar zin te geven en dit evenement tot 2011 te legaliseren. Maar in 2011 moet zij daar vertrekken en alles verwijderen wat zij daar zoal heeft opgebouwd. Ook het vinden van een nieuwe lokatie is haar eigen verantwoordelijkheid.

Het laatste woord is over deze kwestie nog niet gesproken. Woensdag 1 juli zal dit onderwerp ter sprake komen in de gemeenteraad (dan is er echter geen inspreekmogelijkheid meer ).

Inwoners van Amsterdam kunnen zelf ook inspreken indien de vergadering daar op gericht is. Het zou effect kunnen hebben op uiteindelijke beslissingen als er veel stemmen vanuit 'het publiek' gehoord worden. Die aanwezigheid steunt de insprekers en, niet geheel onbelangrijk, de politiek ziet de Partij voor de Dieren en hoort haar stem en standpunten. Het gaat iedere Amsterdammer aan, het gaat uiteindelijk om een leefbaar Amsterdam voor mens, dier en planten.