Sea the Truth in Provin­ciale Staten Noord-Holland


27 juni 2011

De Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft maandag 27 juni 2011 in de vergadering van Provinciale Staten aandacht gevraagd voor de overbevissing. In de Kaderbrief 2012 is opgenomen dat Gedeputeerde Staten van Noord Holland het landelijk initiatief Blueport steunen.

Eén van de doelstellingen van het initiatief Blueport is om de visserijsector te ondersteunen bij het maken van de omslag naar duurzame visserij. De Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft Gedeputeerde Staten gevraagd om geen cofinanciering beschikbaar te stellen aan projecten die bijdragen aan de overbevissing en aan projecten die negatieve ecologische consequentie hebben.

Gedeputeerde Bond antwoordde hierop dat de provincie geen subsidie verleent voor visserijprojecten. De Partij voor de Dieren Noord-Holland zal scherp volgen of er inderdaad geen belastinggeld naar foute vis gaat.

Bram van Liere, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Noord-Holland, overhandigde tijdens het debat de DVD van Sea the Truth aan de Commissaris van de Koningin, dhr. J. Remkes. Sea the Truth gaat over de vernietiging van het zeeleven en is geproduceerd door de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren.