De nieuwe staten­fractie in Noord-Holland


11 juli 2011
Op donderdag 10 maart 2011 is Bram van Liere beëdigd als lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. De afgelopen vier jaar werkte hij al bij de Noord-Hollandse Statenfractie van de Partij voor de Dieren als beleidsmedewerker. Als statenlid vertegenwoordigt hij nu de inwoners van heel Noord-Holland.

Daarnaast is op maandag 11 juli 2011 Fabian Zoon beëdigd als commissielid (zie foto). Fabian is de afgelopen jaren actief geweest bij de lokale afdeling van de Partij voor de Dieren en neemt zitting in diverse Statencommissies. De ondersteuning van het Statenlid en het commissielid vindt plaats door de beleidsmedewerker Paulien Edixhoven (eerder werkzaam bij de Tweede Kamerfractie in Den Haag). Adviseur van de fractie is oud-Statenlid Peter van Poelgeest.
Gezamenlijk gaan we ervoor zorgen dat de thema's dierenwelzijn, natuur en milieu weer flink op de Noord-Hollandse politieke agenda terecht komen.