Opinie: Partij voor de Dieren: Noord-Holland naar rechter om Gasopslag Bergermeer


24 juni 2011

Haarlem, 23 juni 2011 - De Partij voor de Dieren Noord-Holland vraagt aanstaande maandag in Provinciale Staten om in beroep te gaan bij de Raad van State. Door het inbrengen van een motie moet beroep worden ingediend tegen het Rijksinpassingsplan voor de gasopslag Bergermeer. Hiermee wil de partij de gemeente Bergen opnieuw steunen in haar protest tegen het rijksbesluit. Het voorstel wordt mede ingediend door de ChristenUnie/SGP, de Ouderenpartij Noord-Holland en de 50 plus partij.

Aanleiding is het besluit van minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) om gasopslag in de Bergermeer toe te staan. Met dit besluit is de gemeente en de provincie buiten spel gezet. En met een eerder ingediende zienswijze van Provinciale Staten tegen het Rijksinpassingsplan is nauwelijks iets gedaan. Het parlement is ook opzij gezet, door het veiligheidsrapport niet af te wachten. De minister gaf al groen licht voordat het rapport ter inzage was te geven. De Tweede Kamer had daar nadrukkelijk om verzocht. De Partij voor de Dieren bracht toen een motie van afkeuring tegen de minister Verhagen in stemming.
Er is geen draagvlak onder de bevolking om begrijpelijke redenen. De kans op aardbevingen neemt door het project toe en de impact van deze bevingen is niet gering. Schoorstenen kunnen instorten en er zal meer schade aan gebouwen ontstaan. De gekozen locatie, de Loterijlanden, is een uniek natuurgebied. Dit wordt opgeofferd terwijl een andere locatie voorhanden is. Er is niet gekozen voor het meest milieuvriendelijke alternatief vanwege de kosten. De bedrijvigheid op het bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar zal eveneens te lijden hebben onder de vestiging van Taqa. Bovendien is deze gasopslag slecht voor het stimuleren van duurzame energie. Er wordt immers weer gekozen voor fossiele brandstof. Nederland wordt daarmee ook nog afhankelijker van het buitenland.

Het valt niet uit te leggen dat natuurschoon, de lokale economie en veiligheid moeten inleveren om de verkoop van Russisch gas door Abu Dhabi aan Engeland mogelijk te maken.

Gerelateerd nieuws

Provincie zwalkt in megastallenbeleid

Partij voor de Dieren: provincie zwalkt in megastallenbeleid Haarlem, 23 mei 2011 - Partij voor de Dieren is bedroefd ove...

Lees verder

Sea the Truth in Provinciale Staten Noord-Holland

De Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft maandag 27 juni 2011 in de vergadering van Provinciale Staten aandacht gevraa...

Lees verder