Schiphol mag in groter gebied ganzen afschieten - update Staten­vragen


19 februari 2008

Ganzenjacht verbijstert Partij voor de Dieren

Haarlem, 19 februari 2008 - De Partij voor de dieren is verontwaardigd en verbijsterd over de aangekondigde uitbreiding van het gebied rond Schiphol waarin ganzen mogen worden gedood of verjaagd. Zij vindt dit schandalig, te meer omdat lang niet alle alternatieven zijn toegepast om de ganzen uit het gebied van Schiphol weg te houden.

Tot nu toe mocht Schiphol in een gebied van 6 km rond de luchthaven ganzen afschieten. Gedeputeerde Staten hebben vandaag laten weten dit gebied te willen uitbreiden tot een straal van 10 km. Dit betekent dat Schiphol nu in een gebied van ruim 300 vierkante kilometer ganzen mag doden.

Vanzelfsprekend heeft, ook volgens de Partij voor de Dieren, de veiligheid van het vliegverkeer de hoogste prioriteit. Om die reden heeft de partij er in december bij GS op aangedrongen daar passende maatregelen voor te nemen. Een motie droeg de Gedeputeerde Staten op om Schiphol er op te wijzen dat veel gras op de luchthaven ongewenst is. De partij wees er toen ook op dat de Amerikaanse autoriteit voor de luchtvaartveiligheid FAA stelt dat je binnen 5 mijl (8 km) van een vliegveld geen begroeiing moet hebben waar dieren op af komen, gras dus. Op Schiphol groeit het gras tot de rand van de startbanen!

De Partij voor de Dieren vindt het te zot voor woorden dat GS in december weigerden Schiphol te verbieden lokeenden en –ganzen te gebruiken. De partij vindt het ronduit idioot om dieren eerst te lokken naar een plaats waar ze niet gewenst zijn, om ze vervolgens dood te schieten omdat ze er niet gewenst zijn.

Als er echt gevaar dreigt voor de veiligheid van mensen, is de partij niet onder alle omstandigheden tegen afschot van dieren. Maar in het geval van Schiphol wordt naar de mening van de fractie de omgekeerde weg bewandeld. Er wordt niets gedaan aan het voorkomen van het overvliegen van ganzen. Zo kan bijvoorbeeld in de nabijheid van overnachtingplaatsen worden gezorgd voor aantrekkelijk voedsel, waardoor de dieren niet heen en weer vliegen naar foerageergebieden. De aanwezige kennis en moderne technologie om gebieden voor de dieren onaantrekkelijk te maken worden niet effectief gebruikt.

De Partij voor de Dieren vindt het hoog tijd dat GS en Schiphol goede plannen voor de inrichting van de gebieden rond de luchthaven maken om de veiligheid van mens en dier op een mens- en diervriendelijke wijze te verzekeren.

Tot zulke plannen zijn uitgevoerd, dienen Schiphol en GS te volstaan met het verjagen van dieren om onveiligheid te voorkomen. Alleen in uiterst dringende situaties mag naar het geweer worden gegrepen.

Klik hier om de Statenvragen te lezen.