Ringslang en blauw­borst wonen samen in Diemer Vijfhoek


21 mei 2007

De provincie Noord-Holland heeft in samenwerking met de Dienst Landelijk gebied vlakbij IJburg een uniek stukje natuur ontwikkeld, de Diemer Vijfhoek. Hier kun je de ringslang zien zonnen op de dijk en tussen het riet kun je de blauwborst spotten. Het gebied is medegefinancierd door het Ministerie van LNV, Rijkswaterstaat, de gemeente Diemen en de gemeente Amsterdam. De provincie vindt het belangrijk om te investeren in natuur.

Natuurcompensatie
Bij de besluitvorming rond IJburg in de jaren negentig werd door betrokken overheden afgesproken dat er ook geïnvesteerd zou worden in natuur- en recreatie. De Diemer Vijfhoek is een van de projecten, die is uitgevoerd ter compensatie van de verloren natuur voor de bouw van IJburg. De werkzaamheden zijn nu afgerond en het gebied is op 14 mei officieel opengesteld door gedeputeerde Moens (provincie Noord-Holland), wethouder van Poelgeest (Amsterdam), wethouder Grondel (Diemen) en regiodirecteur Horsten (Staatsbosbeheer).

Natuur en natuurrecreatie
De Diemer Vijfhoek is ontwikkeld voor natuur en natuurrecreatie. Het westelijk deel is toegankelijk gemaakt voor de natuurrecreant. Hier is een wandelpad aangelegd dat via een brug uitkomt bij het eiland van waaruit je een prachtig uitzicht hebt op het IJmeer. Het wandelpad komt langs moeraspoeltjes die speciaal zijn aangelegd voor de ringslang. Op een mooie dag ligt de ringslag te zonnen op de dijkjes.

De ringslang

Aan het IJmeer is een vogelobservatiescherm geplaatst dat de mogelijkheid biedt vogels te bekijken, zonder ze te storen. Dat zijn vooral watervogels, maar in het gebied komt ook de blauwborst voor, die tussen het riet nestelt. Nog dit jaar wordt een fietspad over de dijk langs de Diemer Vijfhoek aangelegd, zodat ook fietsrecreanten kunnen genieten van dit unieke gebied. Het oostelijk deel is niet toegankelijk en biedt genoeg rust en ruimte voor de natuur. Staatsbosbeheer gaat het gebied beheren.


De blauwborst


Ontstaan Diemer Vijfhoek
In het IJmeer, dicht bij IJburg ligt de Diemer Vijfhoek. Dit schiereiland is ruim 30 jaar geleden door de bouw van de elektriciteitscentrale ontstaan. De grond die vrijkwam bij het graven van de fundering van de centrale is in het IJmeer opgeslagen. Zo ontstond de Diemer Vijfhoek een gebied van 80 hectare. Om te voorkomen dat de grond zou wegspoelen werd er een dijk rondom aangelegd en kreeg het gebied kans zich te ontwikkelen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief