Rechter fluit provincie terug: afschot damherten opge­schort


6 augustus 2012

Goed nieuws over de damherten in het gebied rond de Amsterdamse Waterleidingduinen. De bestuursrechter in Haarlem heeft vandaag de ontheffing van de provincie Noord-Holland om damherten die zich buiten de Waterleidingduinen bevinden af te schieten, geschorst. Het afschieten van damherten is een laatste middel en de bestuursrechter in Haarlem oordeelde dat de provincie in haar besluit niet duidelijk heeft gemaakt dat andere, minder ingrijpende maatregelen genoeg effect hebben.

Maatregelen die ongelukken en overlast aantoonbaar beperken zijn het plaatsen van wildroosters en rasters langs belangrijke wegen en bij akkers. De rechter concludeerde dat deze op belangrijke plaatsen ontbreken en vond het onduidelijk welke maatregelen zijn genomen om akkers tegen vraat te beschermen. De motivering om nu tot afschot over te gaan, was daarom voor de rechter onvoldoende. Pas wanneer duidelijk is dat diverse maatregelen onvoldoende helpen, mag een zwaar middel als afschieten worden ingezet. De rechtszaak is aangespannen door de Faunabescherming. De Partij voor de Dieren feliciteert de Faunabescherming met de uitspraak van de rechter.

De Partij voor de Dieren Noord-Holland spant zich al langere tijd in tegen afschot. Onlangs voerde Statenlid Bram van Liere nog actie tegen de door de provincie verleende ontheffing door samen met inwoners van Zandvoort borden in hun tuin te plaatsen waarop herten welkom worden geheten. Meerdere keren stelde de Partij voor de Dieren Noord-Holland vragen over de plannen van de provincie om damherten af te schieten.

Zie hier de berichtgeving in diverse media:
Trouw.nl
Nu.nl
RTV Noord-Holland
Haarlems Dagblad