Provincie Onder­zoekt Visstro­perij


23 april 2008

Persbericht

Partij voor de Dieren slaat alarm

Haarlem, 23 april 2008 - Provinciale Staten van Noord-Holland heeft in zijn vergadering van afgelopen maandag gedeputeerde Jaap Bond (Visserij) opdracht gegeven om de visstroperij in Noord-Holland in kaart te brengen. De Staten namen een voorstel daartoe over van de Partij voor de Dieren. Volgens Statenlid Peter van Poelgeest zal hierdoor duidelijk worden hoeveel visstroperij er in Noord-Holland is. De Noord-Hollandse fractie van de Partij voor de Dieren heeft de afgelopen tijd signalen gekregen dat er veel vis gestroopt wordt in de provincie. Als het probleem zo groot is als wordt gesuggereerd, kan actie niet uitblijven, denkt de partij.

Initiatiefnemer Peter van Poelgeest vernam dat opsporingsteam visstroperij in Friesland en Flevoland succesvol zijn en kreeg signalen dat ook in Noord-Holland veel gevallen van visstroperij voorkomen. In Friesland en Flevoland werd de opsporing opgevoerd en de Partij voor de Dieren vreest dat de stropers zich nu op de wateren van Noord-Holland richten. In het Noordzeekanaal worden inmiddels alleen nog maar kleine snoekbaarzen gevangen. Ook op het IJsselmeer komt visstroperij voor, zo blijkt uit de resultaten van de visstroperijteams.

Het voorstel van Partij voor de Dieren werd enthousiast ontvangen door gedeputeerde Bond. Behalve de Partij van de Arbeid gaven alle partijen hun steun aan het voorstel. De gedeputeerde zal de beschikbare informatie over visstroperij in Noord-Holland bij elkaar brengen en aan de Statencommissie presenteren. Dan kan worden bekeken welke acties nodig zijn tegen de stroperij.