Presen­ta­tie­middag van de werkgroep Amsterdam


24 april 2008

13 april 2008


Alle leden in Amsterdam en omstreken ontvingen in maart 2008 een uitnodiging van de werkgroep Amsterdam om op 13 april een presentatiemiddag bij te wonen. Ook aanwezig die middag waren Esther Ouwehand, kamerlid in de Tweede Kamer, Peter Boogaard, secretaris van het partijbureau en Peter van Poelgeest één van onze Statenleden in de provincie Noord Holland.
Behalve dat de leden op deze middag werden ‘bijgepraat’ door de werkgroep en de uitgenodigde sprekers, stond deze middag verder geheel in het teken van de ledenuitbreiding van de werkgroep Amsterdam.Terugkijkend op deze middag kunnen we concluderen dat het een succes is geweest. De opkomst was groot en het enthousiasme onder de aanwezigen was duidelijk en hoorbaar merkbaar. Ook de leden van de werkgroep zelf hebben er een goed en positief gevoel aan over gehouden. Ik denk niet dat ik onbescheiden ben met vast te stellen dat het goede gevoel van twee kanten kwam!De belangstelling die er was, de gerichte en doordachte vragen die gesteld werden vanuit de leden, lieten zien dat veel mensen oprecht geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van de partij. En daarnaast begaan zijn met het goede resultaat dat wij voor de dieren en hun welzijn op politiek niveau hopen te halen. Hierbij is een goedfunctionerende werkgroep onmisbaar en dat was dan ook de boodschap die de werkgroep Amsterdam moest en wilde overbrengen bij de leden; we hebben allen het beste met de dieren voor maar we moeten er dan ook wel wat voor doen.

Gelukkig is die boodschap bij veel mensen overgekomen en als resultaat kan ik het volgende melden:
  • 2 nieuwe partijleden
  • 9 leden die zich als ‘Oproepbare Vrijwilliger’ hebben aangemeld…..hetgeen betekent dat wij hen kunnen benaderen als er evenementen e.d. te gebeuren staan .
  • en ‘last but not least’; 10 leden die zich hebben aangemeld om deel te nemen aan de werkgroep Amsterdam.


Een geweldig en vooral ook stimulerend resultaat, wij hopen en gaan er van uit dat nog meer van dit soort acties gaan volgen. Het is goed voor de leden, het is goed voor de partij, het is goed voor de werkgroep en vooral: het is goed voor de allerzwaksten zonder stem in onze samenleving en daar doen we het voor.

De middag begon met een welkomstwoord en daarna een kleine terugblik op het ontstaan van de werkgroep Amsterdam. Vervolgens presenteerde Wim Leeuwenburgh het werkplan dat de werkgroep Amsterdam hanteert bij het toepassen van de doelstellingen. Dit was uiteraard een belangrijk onderdeel van de middag omdat dit werkplan een soort ‘blauwdruk’ is waaruit de mensen kunnen concluderen ‘waar we als werkgroep nu echt mee bezig zijn of bezig mee moeten gaan houden en hoe we dat willen gaan bewerkstelligen’.Na de presentatie van dit werkplan volgde een pauze. De aanwezigen konden iets drinken en ondertussen praten met elkaar, met de aanwezige werkgroepleden en uiteraard ook met Esther Ouwehand, Peter Boogaard en Peter van Poelgeest.

Na de pauze werd het programma vervolgd met een presentatie van Esther Ouwehand die ons een kijkje achter de schermen gaf van de Haagse politiek. Zij legde in haar uiteenzetting ook de nadruk op de rol van de werkgroepen in het land. Zij maakte duidelijk dat de input van de werkgroepen voor onze twee dames in Den Haag, Marianne Thieme en Esther Ouwehand, daarbij van groot belang is.

Mij persoonlijk viel op en het deed mij deugd dat , zoals ik al eerder meldde, de aanwezigen oprecht geïnteresseerd waren en ook met doordachte vragen kwamen.
Dat ‘vragenuurtje’ met Esther liep dan ook aardig uit en had nog heel lang door kunnen gaan, maar ja, we waren dan toch ook weer een beetje aan tijd gebonden.Als hekkensluiter, en gezien zijn lengte konden we daar toch ook niet omheen, stond dan Peter Boogaard op het podium. Ook zijn presentatie was voor de mensen interessant. Interessant om iets meer te vernemen over de werkzaamheden binnen het partijbureau, de jongerenpartij PINK! waar hijzelf tot voor kort voorzitter van was, en het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren de Nicolaas G Pierson Foundation. Zo kon men op 1 middag kennismaken met diverse aspecten binnen de partij en deze informatie schept ook weer meer duidelijkheid over wat zich alzo afspeelt binnen de partij en in Den Haag.

Terugblikkend vind ik dat we toch kunnen vaststellen dat de mensen zich nu realiseren dat hun hulp meer dan welkom is. En dat men beseft dat we met een grote Amsterdamse werkgroep de problematiek in de dierenwereld succesvol moeten en kunnen aanpakken in Amsterdam en omstreken.
Dat is namelijk ons doel….. een diervriendelijk Amsterdam creëren in een diervriendelijk Nederland….het is nog een lange weg te gaan, maar we gaan !

Nogmaals: we hebben allen het beste met de dieren voor, maar we moeten er wel iets voor doen!

Met dank aan allen!

Tea van den Hazel
Voorzitter Werkgroep Amsterdam