Provincie negeert wettelijk voor­zorgs­be­ginsel: extra woningen rondom Schiphol mogelijk


6 juni 2016

Haarlem, 3 juni 2016 - De Partij voor de Dieren wil geen nieuwe woningen rondom Schiphol, terwijl Schiphol verregaande uitbreidingsplannen heeft én er nog onderzoek loopt naar de gezondheidsschade van ultrafijnstof van vliegverkeer op omwonenden. Het wettelijke voorzorgsprincipe schrijft voor dat bij twijfel een pas op de plaats moet worden gemaakt.[1]

In de commissievergadering van maandag 30 mei werd een wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) besproken. Specifiek gaat het om de mogelijkheden om woningbouw binnen de 20 Ke-contour binnen Bestaand Stedelijk Gebied toe te staan. Deze aanpassing van de PRV geeft uitvoering aan onderhandelingen tussen Rijk, luchtvaartsector, gemeenten en provincies om meer woningbouw binnen de invloedsfeer van Schiphol mogelijk te maken.

De Partij voor de Dieren vindt het onbegrijpelijk dat er extra woningbouw rondom Schiphol mogelijk wordt gemaakt, terwijl Schiphol tegelijkertijd uitbreidingsplannen heeft én nu al teveel ultrafijnstof uitstoot. In een rapport van het RIVM uit september 2015, wordt geconcludeerd dat gezondheidsschade door ultrafijnstof niet kan worden uitgesloten. Daarom is een vervolgonderzoek gestart, waarvan de resultaten nog niet bekend zijn.

Statenlid Lammert van Raan (PvdD): “Wij begrijpen niet dat de provincie Noord-Holland nog meer bouw mogelijk wil maken rondom Schiphol. Het ministerie heeft opdracht gegeven voor vervolgonderzoek naar ultrafijnstof en in de tussentijd maakt de provincie verdere woningbouw mogelijk. We zouden in afwachting van het onderzoek het voorzorgsbeginsel moeten toepassen, wetenschappelijke aanwijzingen voor risico’s zijn voldoende voor de toepassing van dit beginsel. Er zijn weliswaar nog geen normen voor ultrafijnstof opgesteld, maar normstelling loopt altijd achter op de praktijk. Er wordt laconiek met de gezondheid van de Noord-Hollandse burger omgegaan.”

De Partij voor de Dieren stelde reeds vaker vragen over de ultrafijnstof problematiek.

[1] Voor de toepassing van het voorzorgsbeginsel zijn wetenschappelijke aanwijzingen voor risico’s voldoende. Zie het antwoord van Staatssecretaris van Dam op Kamervragen PvdD over risico’s van de melkveehouderij in relatie tot volksgezondheid.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief