Geen urgentie voor klimaat­doelen in Noord-Holland


24 mei 2016

Provinciale Staten heeft in de vergadering van 23 mei 2016 een voorstel van de Partij voor de Dieren, D66, PvdA, GroenLinks en SP verworpen waarmee de provincie de noodzakelijke doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs overneemt. Coalitiepartners D66 en PvdA trokken onder druk van de coalitie op het laatste moment hun steun in.

In de vergadering van Provinciale Staten werd de Beleidsagenda Energietransitie besproken. Alle vijf de indieners van het voorstel vonden het in eerste instantie nodig om extra plannen te maken om klimaatverandering tegen te gaan. Tot op het laatste moment was intensief onderhandeld, ook met de D66 gedeputeerde duurzaamheid.

De motie riep de provincie o.a. op om meerjaren-klimaat-plannen te maken met daarin doelen voor de reductie van CO2 uitstoot, reductie energiegebruik, doelstelling op te wekken duurzame energie etc. Ook werd gevraagd doelstellingen voor 2050 concreet te stellen op het broeikasgas-uitstoot-reductie van 80 tot 95 procent ten opzichte van 1990 en 100 procent duurzaam opgewekte energie en deze doelen te vertalen naar de verschillende beleidsterreinen.

Indiener Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren: “De provincie heeft hier een unieke kans gemist om als eerste provincie een concrete klimaatstap te nemen na de ondertekening van de Parijse akkoorden. In september krijgt de coalitie een nieuwe kans, wanneer we het gezamenlijke klimaatvoorstel van PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren bespreken.’

GroenLinks woordvoerder Duurzaamheid en Energie Rosan Kocken: ‘Zo komen we er dus nooit. We hebben geen behoefte aan een nieuw onderzoek, we hebben behoefte aan korte-termijn-doelen en vervolgens een discussie over hoe de provincie die doelen gaat bereiken. We staan hier straks met onze enkels in het water onderzoeken in te stellen…. Dit was hét moment om kleur te bekennen. Het klimaat is kennelijk voor de voltallige coalitie ondergeschikt aan de coalitieverhoudingen.’

Geert Ritsema, woordvoerder energie van de SP : ‘Het is bizar dat er bij coalitiepartijen zoveel weerstand bestaat tegen het voeren van een effectief klimaatbeleid. De Europese Unie, de landelijke overheid en gemeenten hebben allemaal CO2 doelen. De provincie Noord-Holland bungelt helemaal onderaan het lijstje als het gaat om beleid om het klimaat te redden.’

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief