Partij voor de Dieren wil forse inves­tering biolo­gische landbouw


23 juni 2016

Milieu- en klimaatvriendelijke landbouw noodzakelijk

De Partij voor de Dieren stelt maandag in de vergadering van Provinciale Staten voor om 20 miljoen euro te investeren in biologische landbouw. De partij vindt dat te weinig boeren overstappen naar biologische landbouw in Noord-Holland, terwijl de mensen en de natuur erom vragen.

Slechts 4,8 procent van het landbouwareaal in Noord-Holland is biologisch. Ooit had de provincie nog de doelstelling 7 procent biologische landbouw te realiseren, maar die heeft de provincie nooit gehaald.

De huidige landbouw is ‘failliet’. De prijs van een liter melk in de supermarkt zou geen €0,80 moeten zijn, maar tussen de €1,00 en € 1,42. Dit blijkt uit het onderzoek ‘De echte prijs van melk’ dat de Nicolaas G. Pierson Foundation eerder dit jaar heeft laten uitvoeren door bureau Quivertree. De melkveehouderij draagt bij aan klimaatverandering, bodemdaling, natuurverlies en gezondheidsschade. De maatschappelijke waarde van de melkveehouderij is daardoor negatief.

De biologische landbouw houdt rekening met dieren, natuur en milieu en streeft naar een gezonde bodem en een balans met de omgeving. Ook biedt de biologische landbouw kansen voor boeren omdat zij een betere prijs krijgen voor hun product. De provincie kan met deze 20 miljoen investeren in een versnelde omschakeling naar biologische landbouw en een onderwijsaanbod voor boeren die biologisch willen produceren. De vraag naar biologische producten is groter dan het aanbod.

De Partij voor de Dieren wil investeren in de groene eiwittransitie: het produceren van plantaardige eiwitten als bonen, zeewier en algen, in plaats van dierlijke eiwitten. Het produceren van plantaardige eiwitten biedt een nieuw perspectief in de landbouw. Plantaardige eiwitten in plaats van dierlijke eiwitten eten levert een forse klimaatwinst op. Bij de helft minder vlees, zuivel en eieren consumeren, daalt de uitstoot van broeikasgassen met 25 tot 40 procent.[1]

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren, Bram van Liere: “De landbouw moet produceren binnen de grenzen van wat de Aarde aan kan. Deze investering helpt boeren in de goede richting.“

[1] http://www.pbl.nl/publicaties/minder-vlees-eten-levert-forse-klimaatwinst-op

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief