Partij voor de Dieren wil af van nucleair afval Petten


27 juni 2016

De Partij voor de Dieren heeft vandaag een amendement ingediend, waarmee zij historisch nucleair afval wil opruimen dat nog ligt opgeslagen in Petten. Dit afval is een probleem dat al vele jaren speelt. Het is van groot belang dat het afval snel en vooral veilig wordt afgevoerd.

Om het historisch nucleair afval op te ruimen zijn afspraken gemaakt om het te sorteren, te her-verpakken en af te voeren. Dit blijkt een lastig proces te zijn. Hier is een speciale techniek voor ontwikkeld, maar het hele proces kost meer tijd dan wenselijk en kost meer dan in eerste instantie begroot.

Veiligheid is van groot belang en is belangrijker dan de huidige reservering die getroffen is voor de bouw van de nieuwe Pallas reactor. Er wordt een nieuwe kernreactor ontwikkeld, terwijl het oude historisch nucleair afval nog niet is opgeruimd. Met het ingediende amendement wil de partij de bestaande reservering voor de nieuwbouw van de nieuwe kernreactor openstellen voor het opruimen van het historische afval van de oude reactor.

De motie is verworpen. De partijen VVD, CDA, PvdA, D66, 50PLUS, ONH, PVV stemden tegen de motie. ‚Äč

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil forse investering biologische landbouw

Milieu- en klimaatvriendelijke landbouw noodzakelijk De Partij voor de Dieren stelt maandag in de vergadering van Provincial...

Lees verder

Ongenoegen in provincie over ganzenvergassing

De Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP hebben vandaag een motie van afkeuring ingediend tegen het college van Gedeputeerd...

Lees verder