Provincie: Hengelen is algemeen aanvaarde dieren­mis­han­deling!


5 maart 2009

Haarlem, 5 maart - Hengelen veroorzaakt wel dierenleed, maar deze vorm van dierenmishandeling is een algemeen aanvaarde vrije tijdsbesteding. De Partij voor de Dieren is verbijsterd door deze stelling van het provinciebestuur van Noord-Holland. Gedeputeerde Staten twijfelt niet aan dat vissen lijden als zij met scherp metalen voorwerp worden doorboord. En ook wordt niet getwijfeld aan het lijden van vissen die aan de verwonding in een verstikkende omgeving worden getrokken. En hoewel het in Nederland strafbaar is dieren zonder redelijk doel te laten lijden, handelt de provincie daar niet naar.

De Commissaris van de Koningin van Noord-Holland, Harry Borghouts, opende onlangs een academie voor de hengelaars. Dat werd niet op prijs gesteld door de Partij voor de Dieren, die om opheldering vroeg. Het provinciebestuur blijkt niet te twijfelen aan het leed van de dieren. De provincie geeft geen antwoord op de vraag van de Statenfractie wat het redelijk doel is waarmee het dierenleed gerechtvaardigd zou kunnen worden. Zonder redelijk doel is het veroorzaken van leed bij dieren een overtreding van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (art. 36). Het gaat dus om dierenmishandeling.

De Partij voor de Dieren vindt het niet gepast dat de Commissaris van de Koningin zich inlaat met deze academie, die de hengelsport zeker zal willen stimuleren.