Politiek nu echt aan zet: urgentie op klimaat­sym­posium Noord-Holland


2 december 2016

Vanmiddag kwamen een kleine honderd belangstellenden naar het provinciehuis in Haarlem voor een symposium over klimaatverandering. De Partij voor de Dieren, Groenlinks en de Partij van de Arbeid organiseerden dit symposium, om de urgentie van klimaatverandering onder de aandacht te brengen. De toekomst van de Aarde staat op het spel en er moet een versnelling komen in het nemen van maatregelen.

De dagvoorzitter Jan Terlouw begon de dag met een oproep aan alle politici om de baas te blijven: “Je moet regels stellen om het klimaat te redden”. Daarnaast moet er volgens hem een gelijk speelveld worden gecreëerd. Dat doe je door het principe ‘de vervuiler betaalt’ strikt toe te passen.

Inspirerende sprekers brachten in een volle Statenzaal de urgentie van de klimaatproblematiek onder de aandacht. Zo sprak Bert Metz, wetenschapper en betrokken bij het IPCC, over de implicatie van de doelstellingen die in Parijs zijn afgesproken. We hebben nog maar 5 jaar om binnen de 1.5 graag opwarming te blijven. Daarnaast moet in 2040 alle CO2 eruit en zijn veranderingen in ons eetpatroon, waaronder minder vlees en zuivel consumeren, noodzakelijk.

Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, pleit voor 100% duurzame energie in 2030. In 10 jaar tijd had iedereen een gasaansluiting. In 15 jaar tijd omschakelen naar volledig duurzame energie is mogelijk, maar dan is er wel nu actie nodig. Ze gaf veel concrete voorbeelden. Eén daarvan is energieneutraal wonen. Urgenda heeft de eerste 30 woningen in Noord-Holland mogelijk gemaakt. Het energieneutraal maken van een woning kost € 35.000,- en heeft zichzelf binnen 15 jaar terugverdiend.

Bij een opwarming van 2 graden Celsius is boeren in de sub-Saharagebieden niet meer mogelijk: 600 miljoen mensen raken hierdoor op drift. Er moet nu actie ondernomen worden.

De laatste spreker was Marjolein Demmers, directeur van de groene zaak. De overheid moet krachtiger en moediger sturen. Bedrijven hebben een stabiel en ambitieus klimaatbeleid nodig en vragen om een klimaatwet. Pas met duidelijke kaders durven bedrijven te innoveren en investeren.

De dag werd afgesloten met een paneldiscussie met Christine Teunissen (PvdD), Jan Vos (PvdA) en Bas Eickhout (Groenlinks).

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief