Uitno­diging symposium klimaat­ver­an­dering


22 november 2016

De toekomst van de aarde staat op het spel. Er moet een versnelling komen in het nemen van maatregelen. Dat vraagt politieke moed, en levert veel nieuwe banen op, een ander soort samenleving en bovenal: een toekomst.

Provincies spelen een grote rol in één van de grootste uitdagingen van onze tijd: de energietransitie. In een klimaat neutraler Nederland zijn zij o.a. verantwoordelijk voor de landschappelijke plaatsing van duurzame energiebronnen.

Op vrijdagmiddag 2 december 2016 organiseren de Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid en GroenLinks het symposium Klimaatverandering in de Statenzaal van het Provinciehuis in Haarlem.

Het klimaatvoorstel vormt de directe aanleiding voor dit symposium. Eén van de doelen van de bijeenkomst is om de rol van overheden, het bedrijfsleven en de burger in de transitie naar een meer klimaat neutraal Nederland te onderzoeken en de uitdagingen die deze transitie in de weg staan te bespreken.

Een groep van grote bedrijven riep tijdens de Nationale Klimaattop afgelopen maand middels een Manifest het kabinet op om met een Klimaatwet te komen met ambitieuze (tussen)doelen. 'Wij zijn ervan overtuigd dat de energietransitie moet plaatsvinden om klimaatverandering tegen te gaan en zien het versnellen van de transitie ook als een kans voor het ontwikkelen van een nieuwe economie', schrijven de bedrijven. 'Om dit te realiseren is een ondernemende, stimulerende overheid nodig, die voor bedrijven de ruimte creëert om hun rol in de energietransitie in te vullen.'

Inspirerende sprekers zullen de urgentie van de klimaatproblematiek toelichten. Wij nodigen Statenleden, bestuurders, beleidsmakers en andere geïnteresseerden van harte uit om bij dit symposium aanwezig te zijn.

Programma:

Voorafgaand aan het symposium vertonen wij de klimaatfilm "Before the Flood". De film start om 11.30 uur.

13:00 – 13:30 uur Ontvangst
13:30 – 13:45 uur Opening symposium door dagvoorzitter Jan Terlouw
13:45 - 14:15 uur Bert Metz (IPCC, European Climate Foundation): big picture: over de implicaties van de Parijs doelstelling en wat daarvoor nodig is
14:15 – 14:45 uur Marjan Minnesma (directeur Urgenda): wat betekent de Parijs doelstelling voor Nederland en wat kan Noord-Holland daaraan bijdragen?
14.45 - 14.55 uur Spoken Word Mina Ait Messaoudisch
14:55 – 15:10 uur Pauze
15:10 – 15:40 uur Marjolein Demmers (directeur van De Groene Zaak): bedrijven hebben stabiel en ambitieus klimaatbeleid nodig, dat is hard nodig om onze doelen te halen en biedt kansen voor ondernemers
15:40 -16:00 uur Jolein Baidenmann (directeur bureau ISDuurzaam): voordragen column
16:00 – 16:45 uur Paneldiscussie met Christine Teunissen (PvdD), Jan Vos (PvdA) en Bas Eickhout (GroenLinks)
16:45 – 17:00 uur Afsluiting
17:00 - 18:30 uur Borrel

Aanmelden kan door een mail te sturen aan: pvdd@noord-holland.nl. Voor eventuele vragen kunt u bellen met 023 – 514 5049.

Aan deelname van het symposium zijn geen kosten verbonden.

Locatie: Provinciehuis, Paviljoen Welgelegen, Dreef 3, 2012HR Haarlem

Graag tot ziens!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief