Plan voor enorme kippen­fa­briek in Noord-Holland


10 juli 2007

GroenLinks en Partij voor de Dieren ongerust
PLAN VOOR ENORME KIPPENFABRIEK IN NOORD-HOLLAND

Haarlem, 9 juli 2007. GroenLinks en de Partij voor de Dieren maken zich zorgen over plannen voor de bouw van een ‘megaboerderij’ in de Wieringermeer. In deze ‘kippenfabriek’ zouden 1,6 miljoen mestkuikens in 6 weken tot slachtkuikens worden gemest. De productie zou op 10 à 14 miljoen kuikens per jaar komen.In de Schager Courant/NHD zijn op 15 en 25 juni artikelen verschenen (‘Vraagtekens over procedure megaboerderij’, respectievelijk ‘Politici twijfelen over toelaatbaarheid megakippenbedrijf Oudelanderweg’), waaruit blijkt dat de firma Weel plannen heeft een mega’boerderij’ te bouwen.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks merken op dat het in de meeste slachtkippenbedrijven slecht is gesteld met het welzijn van de dieren. Er is veelal ruimtegebrek, slechte luchtkwaliteit en gebrek aan daglicht. Door de doelstelling de kuikens zo snel mogelijk te laten groeien, sterven veel kuikens aan hartstilstand en verstikking en lijden zij aan stress, verveling en kwalen aan hun poten.

Bij grootschalige kuikenmesterijen worden de dieren vooral beschouwd als producten. GroenLinks en de Partij voor de Dieren zien niets in een nieuwe ‘kippenfabriek’, omdat dit een zeer ongewenste uitbreiding is van de dieronvriendelijke bio-industrie. De partijen willen de komst van de enorme kuikenmesterij langs politieke weg tegenhouden en hebben vandaag schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.


Vragen van drs. K.W.C. Breunissen (GroenLinks) en R. E. van Oeveren (Partij voor de Dieren)

Inleiding
De media berichten over plannen om in de Wieringermeer een ‘megaboerderij’ voor 1,6 miljoen mestkuikens te bouwen. Deze “kippenfabriek” zal dan jaarlijks circa 11 miljoen dieren produceren. Als mogelijke locatie wordt het zuidwesten van de Wieringermeer genoemd. Dit bericht is aanleiding voor de statenfracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks in Noord-Holland de volgende schriftelijke vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten.

Vragen

1. Kent u het initiatief van de firma Weel om in het zuidwesten van de Wieringermeer een kippenfabriek te bouwen voor 1,6 miljoen mestkuikens?

2. Gaat het bij deze kippenfabriek naar uw mening om een agrarisch bedrijf of een industrieel bedrijf?

3. Bent u met GroenLinks en de Partij voor de Dieren van mening, dat in de meeste slacht-kippenbedrijven het slecht is gesteld met het welzijn van de kippen vanwege ruimtegebrek, slechte luchtkwaliteit, gebrek aan daglicht en de opzet de kuikens zo snel mogelijk te laten groeien, waardoor veel kuikens sterven aan hartstilstand en verstikking en lijden aan stress, verveling en kwalen aan hun poten?

4. Bent u met ons van mening dat, gezien het succes van het burgerinitiatief Stop Fout Vlees! om het parlement te verzoeken te kiezen voor omschakelijking van de bio-industrie, het maatschappelijk draagvlak voor de vestiging van een kippenfabriek in Noord-Holland ontbreekt?

5. Is de vestiging van een kippenfabriek, tezamen met een biovergistingsinstallatie, volgens het streekplan Noord-Holland mogelijk op de beoogde locatie (Oudelanderweg in het zuidwesten van de Wieringermeer) of op de door anderen gesuggereerde locatie (bedrijventerrein Agriport A7)?

6. In antwoord op eerdere schriftelijke vragen van GroenLinks over de plannen voor varkensflats schreef u op 20 februari 2007: ‘Wij beschouwen de varkensflats als een verdere stap in de ontwikkeling van de bio-industrie. Efficiencyverbetering van productieproces en bedrijfsvoering staan daarbij centraal, met uiteindelijk deze enorme schaalvergroting als resultaat. De varkens worden in zo’n benadering volgens ons primair beschouwd als het product dan wel productiemiddel van de varkensflat. Wij zijn geen voorstander van een dergelijke benadering en zien liever een meer biologische en diervriendelijker aanpak waarin het dierenwelzijn centraal staat.’ Bent u met ons van mening dat, analoog aan uw opvatting over varkensflats, genoemde kippenfabriek een ongewenste verdere stap in de ontwikkeling van de bio-industrie is?

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief