Partij voor de Dieren wil bouw enorme biomas­sa­cen­trale stoppen


9 oktober 2018

Haarlem, 8 oktober - De Partij voor de Dieren (PvdD) veroorzaakte maandag onrust in Provinciale Staten met een voorstel om geen vergunningen voor biomassacentrales te verlenen, zolang geen goede afweging gemaakt is over welke plek biomassa krijgt in de CO2-reductieplannen van het klimaatakkoord. Dat zou ook direct Nuon’s vergevorderde plannen voor de bouw van Nederland’s grootste zelfstandige biomassacentrale (120MW) in Diemen dwarsbomen. De PvdD is tegen de centrale, omdat de houtpellets die in Diemen verstookt zouden worden, evenveel CO2 uitstoten als kolen, en omdat het hout mogelijk uit Canadees oerbos komt. Hun motie kreeg geen meerderheid maar wel brede steun voor verdere bespreking.

‘De hoeveelheid biomassa die dit soort enorme houtkachels nodig heeft, is gigantisch,’ aldus Fabian Zoon, Statenlid van de PvdD. ‘De geplande centrale in Diemen zou alle bomen uit het Amsterdamse Bos binnen vijf maanden opgebruiken. En bomen groeien helaas niet zo snel als ze branden.’ De centrale moet daarom volgens het plan van Nuon houtpellets (geperste houtkorrels) uit het buitenland - naar verwachting Canada, Amerika en de Baltische staten - gaan verstoken. De PvdD maakt zich, net als verschillende Noord-Amerikaanse milieuorganisaties en Greenpeace, grote zorgen dat hiermee oerbos in zicht komt als biomassa om aan de snel groeiende vraag van Europese centrales te voldoen. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving laat zich in haar analyse van het klimaatakkoord zeer kritisch uit over de grote rol van biomassa en de mogelijkheid om het op grote schaal duurzaam te verkrijgen. Biomassa is alleen duurzaam als de productie duurzaam is, en dergelijke productie staat op gespannen voet met andere ruimtebestemmingen als voedselproductie en natuurbescherming om biodiversiteitsverlies te stoppen.

Nuon heeft de provinciale vergunning aangevraagd voor de bouw van de centrale, en een tender voor de bouw uitgezet. Het provinciebestuur was tot gister niet op de hoogte van de vergevorderde plannen van Nuon, bleek uit vragen van Zoon aan gedeputeerde staten. Een combinatie van schonere keuzes als het gebruik van warmtepompen, WKO, geothermie, groene waterstof en het toepassen van betere woningisolatie bieden duurzame alternatieven. ‘Nuon schuift met deze vervuilende vorm van biomassa, die niet bijdraagt aan nieuwe banen of een duurzame, innovatieve economie, duurzaamheid op de lange baan. Terwijl we nu de juiste keuzes moeten maken, want we moeten er lang mee vooruit,’ aldus Zoon.

Gerelateerd nieuws

PvdD wil koeiensterfte door zwerfafval aanpakken

4000 koeien sterven in Nederland jaarlijks een pijnlijke dood door zwerfafval en 11000 koeien lopen er (zwaar) letsel door op...

Lees verder

Roodkapje vertelt provinciale sprookjes

Bij zijn 12e Algemene Beschouwingen vertelde fractievoorzitter Bram van Liere, verkleed als roodkapje, over 11 provinciale sp...

Lees verder