Partij voor de Dieren wil subsidie opvang wilde dieren


16 maart 2010

Haarlem, 16-3-2010. De Partij voor de Dieren kwam gisteren met een initiatiefvoorstel om opvangcentra voor wilde dieren te steunen. Deze centra vangen in het wild levende dieren op die gewond zijn geraakt door bijvoorbeeld het verkeer of zwerfvuil. Door nieuwe strengere kwaliteitseisen hebben de opvangcentra die toch al met moeite het hoofd boven water konden houden het extra moeilijk gekregen. Sluiting dreigt.

In Noord-Holland verzorgen opvangcentra voor wilde dieren jaarlijks ongeveer 21.000 dieren. Deze dieren worden als het kan weer uitgezet in de natuur. Ze worden binnengebracht door particulieren en dierenambulances, nadat ze bijvoorbeeld een (verkeers-)ongeluk hebben gehad of in zwerfafval verstrikt zijn geraakt.

Iedereen is verplicht om een hulpbehoevend dier de benodigde zorg te bieden. Maar dat is niet eenvoudig, want wat doe je met een zwaan die al dagen verstrikt is in een vislijn? Een opvangcentrum zorgt ervoor dat mensen en overheden aan hun plicht kunnen voldoen. Dat kost die centra geld. Tot nu toe draagt de provincie niets bij aan deze kosten, terwijl de provincie als overheid wel de leefomgeving van wilde dieren in grote mate bepaalt.

Veel opvangcentra, die het voornamelijk van particuliere bijdragen moeten hebben, zullen in financiële problemen komen door nieuwe kwaliteiteisen van het ministerie van LNV. Hiermee wil men de opvangcentra professionaliseren. De Partij voor de Dieren wijst erop dat het ministerie ‘vergeten’ is de kosten hiervoor te dragen en de handhaving aan de provincie overlaat. Als een opvangcentrum niet aan de kwaliteitseisen kan voldoen, moet de provincie het opvangcentrum sluiten. Dat vergroot de druk op andere opvangcentra, die dan nog meer dieren moeten opvangen en eveneens in de problemen komen. Een domino-effect valt niet uit te sluiten.

De Partij voor de Dieren is voorstander van de kwaliteitseisen, maar vindt dat de opvangcentra geholpen moeten om hun werk te kunnen blijven doen. Zij vraagt de provincie daaraan jaarlijks maximaal € 150.000 bij te dragen en éénmaal € 30.000 voor de noodzakelijke verbeteringen.

De opvangcentra waar het de Partij voor de Dieren vooral om gaat zijn De Paddestoel in Den Helder, De Toevlucht in Amsterdam, De Strandloper in Broek op Langedijk, Vogelhospitaal in Haarlem, Vogelhospitaal Midden-Nederland in Naarden, Vogelopvang Zaanstreek in Krommenie en de Bonte Piet in Midwoud.