Heemskerk en Den Helder meest dier­vrien­de­lijke gemeenten Noord-Holland Noord


1 maart 2010

Heiloo, 1 maart 2010 - Afgelopen week reikte de werkgroep Partij voor de Dieren Noord-Holland Noord oorkondes uit aan wethouder Wagner (GroenLinks) van de gemeente Heemskerk en wethouder Boskeljon (PvdA) van de gemeente Den Helder voor meest diervriendelijke gemeenten boven het Noordzeekanaal. Beide gemeenten scoorden het hoogst in een enquête van de Partij voor de Dieren over dierenwelzijnsbeleid op lokaal niveau. Met de enquête wil de werkgroep gemeenten laten nadenken over hun dierenwelzijnsbeleid en ze aanmoedigen om dieren een prominentere plek te geven in gemeentelijk beleid.

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur wil de Partij voor de Dieren kiezers oproepen te stemmen op de meest diervriendelijke, groene en duurzame partij van de gemeente. De Partij voor de Dieren neemt namelijk zelf niet deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Noord-Holland Noord.

Op lokaal niveau spelen diversen dierenwelzijnthema’s waar het gemeentebeleid over gaat, bijvoorbeeld de opvang van honden en katten in de dierenasiels, de dierenambulance, losloopgebieden voor honden, maar ook zaken als het meewerken aan vergunningen voor beschutting voor weidedieren, het omgaan met dieren die overlast kunnen veroorzaken zoals meeuwen en ganzen, ecologisch groenbeheer waardoor egels en vlinders een aantrekkelijke leefomgeving hebben en biologische catering binnen de gemeentelijke organisatie.

Het dierenwelzijnsbeleid van gemeente Heemskerk is vastgelegd in een Nota Dierenwelzijn en staat bekend om het zogenaamde “Heemskerks Model”. Deze houdt in dat de gemeente geen subsidies verleent aan dierenopvangorganisaties, maar zakelijke contracten met hen aangaat voor geleverde diensten. Dit maakt de opvang financieel minder kwetsbaar en komt dus ten goede aan vele dieren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft dit model overgenomen, zodat ook andere gemeenten hiervan kunnen profiteren. Daarnaast weert de gemeente circussen met wilde dieren door zelf circussen uit te nodigen. Voor de kinderboerderij wil de gemeente een fokbeleid gaan voeren zodanig dat de eigen 'veestapel' op peil blijft. Dit betekent dat er minder jonge dieren op de kinderboerderij zijn in het voorjaar, maar ook dat een overschot aan dieren niet hoeft te worden afgevoerd van de boerderij. Dit zijn enkele diervriendelijke maatregelen van de gemeente Heemskerk. Wethouder Wagner was erg blij met de oorkonde als erkenning voor zijn werk. “Dieren worden steeds meer gezien als onderdeel van een mechanisch proces en ik vind dat niet juist. We proberen in de gemeente zaken goed te regelen zodat het ten goede komt aan de dieren”, aldus Wagner.

Wethouder Wagner van de gemeente Heemskerk


De gemeente Den Helder heeft een Nota Dierenwelzijn in voorbereiding die nog moet worden vastgesteld door de Raad. Opvallend in het beleid van Den Helder is dat ze vergunningverlening voor bijvoorbeeld circussen, evenementen, hondenscholen en maneges toetsen aan de hand van de 5 vrijheden van Brambell (vrij van honger en dorst, vrij van fysiek en fysiologisch ongerief, vrij van pijn, verwondingen en ziektes, vrij van angst en chronische stress en vrij om natuurlijk (soorteigen) gedrag te vertonen).

Ondanks de mooie resultaten van Heemskerk en Den Helder stelden de reacties van andere gemeenten teleur. Maar 8 van de 36 gemeenten reageerden op de enquête. Het overgrote deel reageerde helemaal niet en een aantal gemeenten gaven aan niet mee te willen werken of geen tijd te hebben. Werkgroepvoorzitter Astrud Wildschut: “De lage respons laat zien dat dierenwelzijn lokaal nog lang niet voldoende aandacht krijgt. Zolang de Partij voor de Dieren geen volksvertegenwoordiging heeft op gemeentelijk niveau, zullen wij als werkgroep gemeenten blijven aanmoedigen een diervriendelijk beleid te ontwikkelen”.

De werkgroep zal de monitor regelmatig herhalen om te onderzoeken of de aandacht voor dierenwelzijn verbetert.