Partij voor de Dieren wijst pilot megastal af


18 november 2008

Haarlem, 17 november 2008. De Partij voor de Dieren verzet zich tegen het voorstel van landbouwgedeputeerde Bond om een pilot met een megastal in de provincie Noord-Holland mogelijk te maken. In het vragenuur van Provinciale Staten riep Peter van Poelgeest gedeputeerde Jaap Bond ter verantwoording. Het Partij voor de Dieren-Statenlid vroeg zich af wat de zin was van een experiment ‘om te zien wat de effecten zijn op bijvoorbeeld dierenwelzijn’ wanneer het zo onwaarschijnlijk is dat daar iets positiefs uit zal komen.

Van Poelgeest baseert zich op onderzoek van de Raad voor Dieraangelegenheden die concludeerde dat het dierenwelzijn in beginsel niet beter of slechter is in een megastal dan in een stal van een familiebedrijf. Dit onderzoek is gedaan bij megastallen die al bestaan; een extra experiment slaat dus nergens op. Bovendien: als er al een serieuze wetenschappelijke vraag aan ten grondslag zou liggen, dan is het uitgesloten dat zo’n experiment doorgaat omdat het niet aan de wet op de dierproeven kan voldoen. De Partij voor de Dieren vraagt zich hardop af of de provincie niet met een pilot sluipenderwijs megastallen in Noord-Holland wil invoeren.

Gedeputeerde Bond is ook verantwoordelijk voor het stimuleren van biologische landbouw. Met dit initiatief ondergraaft hij echter de markt voor biologische producten. Mensen willen namelijk wel meer betalen voor biologische producten, maar daar zitten wel grenzen aan.
Als het prijsverschil kleiner wordt, verkopen biologische producten beter, zo toonde het Landbouw Economisch Instituut aan. Zo gooit de gedeputeerde de glazen in van een sector die hij behoort te stimuleren.

De Partij voor de Dieren vindt het buitengewoon wrang dat de gedeputeerde met dit voorstel komt terwijl er een burgerinitiatief van Milieudefensie en de Dierenbescherming loopt dat juist een verbod op megastallen nastreeft. Terecht vindt Van Poelgeest, die daarbij paus Benedictus XVI aan zijn zijde vindt. Zo neemt de provincie haar burgers niet erg serieus.