Partij voor de Dieren voert campagne in Haarlem


4 november 2008

Haarlem, 3 november 2008 - Zaterdag 15 november voert de Partij voor de Dieren campagne voor de waterschapsverkiezingen in Haarlem. Haarlemse leden van de partij staan met een kraam vol informatie van 10.00 tot 16.00 uur op de hoek van de Grote Houtstraat en de Spekstraat. Kandidaten voor het waterschap Rijnland, waar Haarlem onder valt, zullen flyers uitdelen en vertellen wat de Partij voor de Dieren wil in de waterschappen.

Vanaf 13 en tot met 25 november kunnen alle stemgerechtigden per post hun stem uitbrengen voor de waterschapsverkiezingen. Voor het eerst kunnen politieke partijen meedoen aan de waterschapsverkiezingen. Lang niet alle politieke partijen komen met een eigen lijst, maar de Partij voor de Dieren doet wel mee in 6 waterschappen, waaronder Rijnland. Dick de Vos, zelfstandig organisatieadviseur, is lijsttrekker. Hij was eerder 7 jaar voorzitter van het Comité Anti Stierenvechten.

De Haarlemmers Lowie van Liere en Bram van Liere staan respectievelijk op de 2e en 3e plaats.

Lowie van Liere Bram van Liere

“Dierenwelzijn, als een paal boven water!” Met dit verkiezingsprogramma gaat de Partij voor de Dieren de waterschapsverkiezingen in. Het waterschap is verantwoordelijk voor de veiligheid, de waterkwaliteit en het waterpeil. De Partij voor de Dieren vindt dat die verantwoordelijkheid zich ook dient uit te strekken tot de dieren die in en om het water leven. Bij alle taken van het waterschap horen de belangen van dieren zorgvuldig afgewogen te worden. Het waterschap maakt zich echter teveel dienstbaar aan de hengelaars, de landbouw en het bedrijfsleven. De uitvoering van het werk van het waterschap gaat daardoor vaak ten koste van maatwerk en ten koste van vele dieren.

Zorg voor dieren betekent ook zorg voor de natuur, als leefgebied van dieren. Schoon water, natuurlijke oevers en goede verbindingen zijn essentieel voor het dierenleven in Nederland. Hierin zal het waterschap de komende jaren een inhaalslag moeten maken. De kerntaken van het waterschap moeten duurzaam en diervriendelijk worden uitgevoerd, met een verbetering van de veiligheid. De strijd tegen het wassende water kenmerkt Nederland. Veiligheid staat voorop. Maar dit mag geen gevecht tegen dieren en natuur zijn!

De kandidaten en leden van de Partij voor de Dieren zullen graag in gesprek gaan over een diervriendelijk waterbeheer. Zaterdag 15 november staan de kandidaten in de Grote Houtstraat klaar om tekst en uitleg te geven bij de standpunten van de partij.

Kijk hier voor meer informatie over de komende waterschapsverkiezingen.

Jessica de Muskusrat