Partij voor de Dieren teleur­ge­steld over dieren­wel­zijns­no­titie


15 oktober 2009

Haarlem 15-10-2009. De Partij voor de Dieren is teleurgesteld over de afwijzing van de grote partijen CDA, VVD en PvdA om geld vrij te maken voor dierenwelzijnsbeleid. Gedeputeerde Jaap Bond legde de Statencommissie 3 beleidsopties voor waaruit VVD, CDA en PvdA kozen voor de meest beperkte optie. De oppositiepartijen en Groen Links wilden meer ambitieus beleid van de provincie.

In het debat kwam het tot een felle confrontatie tussen gedeputeerde Jaap Bond en Peter van Poelgeest van de Partij voor de Dieren. Van Poelgeest constateerde dat de gedeputeerde in zijn notitie alleen landbouwhuisdieren had behandeld en vroeg zich af of de in het wild levende dieren in een dierenwelzijnsnotitie deel 2 zouden worden besproken. Bond meende dat dierenwelzijn voor in het wild levende dieren al geregeld was in de flora- en faunawet en de natuurbeschermingswet. Deze wetten gaan echter primair om het behoud van soorten en niet om het welzijn van de dieren. Van Poelgeest wierp tegen dat aangereden vossen en reeën niet in Noord-Holland kunnen worden opgevangen en dat deze naar huiskamerprojecten, zonder steun van de overheid, buiten de provincie moeten worden gebracht. Dat vond de gedeputeerde al heel wat en wilde niets van verdere steun weten.

Voor landbouwhuisdieren vertrouwde PvdA, CDA en VVD op het beleid van de minister van LNV en besloten om geen geld uit te geven aan dierenwelzijnsbeleid. De oppositiepartijen en Groen Links vonden met de Partij voor de Dieren dat er wat gedaan moest worden met de aanbevelingen van de Animal Science Group, die een rapport voor de provincie schreef. De wetenschappers bevelen aan om schuilmogelijkheden voor dieren te realiseren die in de zomer in de brandende zon staan en kennisuitwisseling tussen ondernemers te stimuleren. De Partij voor de Dieren vreest dat een goed rapport nu in de lade verdwijnt en de provincie kansen laat lopen op fatsoenlijk dierenwelzijnsbeleid.