Partij voor de Dieren tegen jacht op provin­ciale gronden


24 september 2009

Plezierjacht op kosten van de burger

PARTIJ VOOR DE DIEREN TEGEN JACHT OP PROVINCIALE GRONDEN

Haarlem, 24-9-2009. Het provinciebestuur van Noord-Holland heeft vorige week besloten dat op een aantal provinciale terreinen jacht wordt toegestaan op “schade veroorzakende diersoorten”. De Partij voor de Dieren is verbijsterd dat de belastingbetaler hierdoor onvrijwillig aan de plezierjacht bijdraagt en wil dat Provinciale Staten het besluit terugdraaien.
Gedeputeerde Staten, het provinciebestuur, gooit plezierjacht en schadebestrijding op één hoop. Jacht is toegestaan op konijn, haas, houtduif, fazant en wilde eend. De grondeigenaar bepaalt of hij toestemming tot jagen geeft. Het gaat dan om plezierjacht, die helaas wettelijk is toegestaan. Maar bij schadebestrijding moet eerst worden aangetoond dat er schade is en dat het doden van bepaalde dieren een effectief middel is om de schade te voorkomen. Nu wil de provincie zonder schade te hoeven aantonen toch op dieren laten schieten, onder het mom van schadebestrijding. Maar in juridische zin is het plezierjacht.
Met belastinggeld van de burgers koopt de provincie gronden aan, bijvoorbeeld voor toekomstige gebiedsontwikkeling. Op deze terreinen mogen straks hazen en konijnen door hobbyjagers worden doodgeschoten. Deze maatregel dient, naast het plezier van een handvol jagers, in werkelijkheid geen redelijk doel en gaat ten koste van weerloze dieren. Een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking is dan ook tegen plezierjacht.
De Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft een interpellatiedebat aangevraagd in de Statenvergadering van 28 september en zal dan een motie indienen om het besluit terug te draaien.