Partij voor de Dieren Noord-Holland ontzet over wreed ganzen­beheer Texel


19 mei 2008
Haarlem - Op Texel worden in de komende ruiperiode duizenden grauwe ganzen gevangen door middel van fuiken waarna zij zullen worden vergast. Tot deze wrede actie is besloten omdat er inmiddels, naar de mening van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LTO, de gemeente en de provincie Noord-Holland, teveel ganzen op de akkers van de boeren foerageren.

Omdat de aanvraag van de ontheffing meer dan zes weken is blijven hangen bij de Faunabeheereenheid, is er veel te laat ontheffing verleend voor nestbeheer van de grauwe ganzen. Hierdoor is er een situatie ontstaan waarin de terreinbeheerders nesten aantreffen waarin kuikens uit de eieren kruipen. De uitvoerder van het nestbeheer hebben aangegeven bezwaar te maken tegen het prikken van eieren met levende pullen. Gedeputeerde Visser van de provincie Noord-Holland vindt dat de terreinbeheerders gewoon over moeten gaan op datgene wat zij hebben aangevraagd; namelijk nestbeheer. Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Noord-Holland Peter van Poelgeest is ontzet en heeft aan gedeputeerde Visser vragen gesteld. “Mijn vraag aan de gedeputeerde was dan ook of het echt de bedoeling is dat de levende kuikens worden dood geprikt. Aangezien ik mij niet kan voorstellen dat dit daadwerkelijk de bedoeling is, heb ik gevraagd of de gedeputeerde bereid is om de voorwaarden zoals die in de ontheffing naar voren komen, aan te scherpen zodat in de toekomst alleen eieren aangeprikt kunnen worden die nog in een vroeg stadium van de ontwikkeling zitten en er zodoende geen kuikens die nog net niet uit het ei zijn gekropen dood geprikt worden.”

”In december 2007 is de nieuwe Flora en Faunabeleidsnota vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat er apart beleid komt als het gaat om overzomerende ganzen” stelt van Poelgeest. In de media verschijnen nu berichten dat duizenden ganzen levend zullen worden gevangen en vergast. De Partij voor de Dieren fractie in Noord-Holland vraagt zich af wat de precieze plannen van de gedeputeerde zijn aangaande overzomerende ganzen, zonder dat daarvoor beleid is vastgesteld. “Wij willen dan ook vooraf geïnformeerd worden over dit soort ingrijpende maatregelen en niet achteraf.”

“Door onzorgvuldig beleid worden de dieren nu de dupe en dat had voorkomen kunnen worden als iedereen zijn werk gewoon goed had gedaan” meent van Poelgeest. Nu moeten er volwassen ganzen en hun jongen die net uit het ei zijn gekropen opeen worden gedreven in een fuik. “Staatsbosbeheer mag dan wel beweren dat dit de “meest diervriendelijke methode is” maar je gaat nu situaties krijgen dat de volwassen ganzen in alle paniek heen en weer gaan lopen in de fuik en daardoor jongen zullen worden geplet. Het resultaat van een soortgelijke vangactie heb ik een paar jaar geleden moeten aanschouwen in een natuurgebied bij Zaandam en ik kan u verzekeren dat je niet gelukkig wordt van de ellende die je dan ziet. Als de volwassen ganzen eenmaal uit de fuik zijn gehaald ligt de grond vol met platgetrapte en dode ganzenkuikens. Het is namelijk ondoenlijk om de volwassenen apart van de jongen te vangen” volgens van Poelgeest.

In plaats dat de provincie een beleid voor waarbij zij, alvorens tot maatregelen over te gaan, de oorzaak van de problematiek goed in kaart brengt treft zij nu maatregelen waarbij onnodig dierenleed plaatsvindt die, naar nu blijkt, bij zorgvuldig handelen voorkomen had kunnen worden. De Partij voor de Dieren is dan ook erg benieuwd naar de antwoorden van gedeputeerde Visser op de aan hem gestelde vragen.


Lees hier de kamervragen die Marianne Thieme aan de minister van LNV heeft gesteld.