Partij voor de Dieren Haarlem wil verbod op kerststal met levende dieren


18 november 2007
Haarlem, 18 november 2007 – De werkgroep Haarlem van de Partij voor de Dieren protesteert vandaag in een brief aan de gemeenteraad en college van B&W tegen het toelaten van kerststallen die gebruik maken van levende dieren, een traditie waar de werkgroep Haarlem van de Partij voor de Dieren met het oog op dierenwelzijn grote problemen mee heeft. De werkgroep vindt dat er geen vergunning mag worden afgegeven voor het inrichten van een kerststal met levende dieren.

Voor levende kerststallen wordt vaak gewerkt met gehuurde dieren. Dieren die veelal in provisorische en zeer beperkte onderkomens worden ondergebracht. Deze tijdelijke huisvesting voldoet niet aan de minimale normen die voor de dieren noodzakelijk zijn. Omdat de dieren de hele dag in een zeer beperkte ruimte staan, kunnen ze geen natuurlijk gedrag vertonen. Daarnaast worden ze blootgesteld aan allerlei stressfactoren zoals muziek, veel mensen, drukte en lawaai.

Bovendien is de veiligheid van de dieren een groot zorgpunt. De werkgroep refereert aan het drama van de levende kerststal in de gemeente Prinsenbeek, die in brand werd gestoken. Twee schapen konden ternauwernood worden gered door toevallige passanten, maar liepen toch ernstige brandwonden op. In de gemeente Dongen is vorig jaar, ondanks een hek met prikkeldraad, toch geprobeerd een kerststal met een brandbom in brand te steken. De gemeente Lemmer heeft vorig jaar besloten geen levende kerststal te plaatsen omdat dronken uitgaanspubliek in eerdere jaren stenen en vuurwerk naar de dieren gooide.

De Partij voor de Dieren Haarlem pleit daarom voor alternatieven zonder levende dieren, zoals deze op enkele plaatsen in Nederland al worden toegepast. De werkgroep dringt er bij de gemeente Haarlem op aan dit voorbeeld te volgen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief