Partij voor de Dieren en Vissen­be­scherming markt op in IJmuiden


20 juni 2007

Op de Jaarmarkt in IJmuiden zullen de Partij voor de Dieren Haarlem en de stichting Vissenbescherming een kraam delen. Beide organisaties komen onder andere op voor de belangen van vissen en zien het daarom als een uitdaging om uitgerekend in een vissersdorp op een markt te staan. De Jaarmarkt vindt plaats op zaterdag 30 juni aan de Kennemerlaan.

De Heemsteedse stichting Vissenbescherming is speciaal opgericht om voor de belangen van vissen en andere in het water levende dieren op te komen, zowel voor als huisdier of in kwekerijen gehouden vissen als voor in het wild levende vissen. De Partij voor de Dieren stelt dierenwelzijn, dierenrechten, mensenrechten en duurzaamheid centraal en heeft in het kader daarvan ook punten als strikte visvangstquota en het ontwikkelen van snellere dodingsmethoden voor vissen in de beroepsvisserij in haar partijprogramma's staan.

"Het kan meer dan een half uur duren voor een vis op het droge stikt", aldus Belinda van der Kort, voorzitter van de Partij voor de Dieren werkgroep Haarlem. "Daardoor lijden gevangen vissen veel langer dan nodig is. Vaak leven ze nog als ze opengesneden worden." "Palingen in zoutbaden leggen is helemaal verschrikkelijk", valt Marijke Santen van de Vissenbescherming haar bij. "Het zoutbad heeft een effect dat vergelijkbaar is met brandwonden bij de mens."

Belinda benadrukt dat de Partij voor de Dieren niet tegen de beroepsvisserij is. "We beschouwen het als een persoonlijke keuze of iemand al dan niet vegetariër wordt, zolang er nog vis gegeten wordt moet die tijdens de vangst zo min mogelijk lijden. Vanwege de duurzaamheid moet de overbevissing worden aangepakt, vissers schieten er trouwens ook niks mee op als er uiteindelijk geen vissen meer zijn om te vangen."

Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 22 november 2006 stemde 2,39% van de inwoners van de gemeente Velsen, waar IJmuiden onder valt, Partij voor de Dieren. Bij de Provinciale-Statenverkiezingen van 7 maart 2007 was dat 3,47%.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief