Overzicht in Biolo­gische Landbouw


24 november 2007

De provincie Noord-Holland stimuleert tot tevredenheid van de Partij voor de Dieren de biologische landbouw in de provincie. De biologische landbouw is immers dier- en milieuvriendelijker.

Provinciale Staten wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de resultaten van het beleid. Het doel is om voor de volgende verkiezingen 7% van de oppervlakte landbouwgrond biologisch te laten verbouwen, dat zou ongeveer een verdubbeling betekenen. Echter, gedeputeerde Jaap Bond (CDA), die dit beleid moet uitvoeren, wilde niet langer onderscheid maken tussen bedrijven die gecertificeerd biologisch werkten en de bedrijven die aan het omschakelen zijn naar biologische landbouw.Die omschakelende bedrijven mogen hun producten niet verkopen als biologisch, maar worden door de gedeputeerde wel zo ingedeeld.

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft daarop actie ondernomen en twee keer een motie ingediend om de omschakelende bedrijven apart weer te geven van de gecertificeerde biologische bedrijven. Terwijl de eerste motie op fel verzet van gedeputeerde Bond stuitte en door misverstanden door Provinciale Staten werd verworpen, nam Bond de tweede motie een week later over nog voor de motie in stemming gebracht hoefde te worden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief