“Dieren komen in Struc­tuur­visie”


6 december 2007

“Dieren komen in Structuurvisie”

Dit zei gedeputeerde Hooijmaijers op maandag 3 december in de statencommissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken bij de behandeling van de toekomstvisie voor het Noorden van de Randstad, de zogenaamde Noordvleugel. De Partij voor de Dieren miste in deze Noordvleugelvisie de aandacht voor dieren, die was afwezig in alle stapels papier. Dit leidde aanvankelijk tot enige hilariteit bij andere fracties, maar aandacht voor dieren in de ruimtelijke ordening is niet zo vreemd als het op het eerste gezicht misschien lijkt. Zo stelt de Federal Aviation Administration, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, dat er geen landbouw mag plaatsvinden tussen start- en landingsbanen vanwege het gevaar van botsingen tussen vliegtuigen en dieren. In dat licht bezien is Schiphol een mooi voorbeeld van slechte ruimtelijke ordening.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gaf daarna bij monde van gedeputeerde Ton Hooijmaijers aan dat dieren wel in de structuurvisie van de provincie terecht zouden komen. De structuurvisie vervangt in de nieuwe wet ruimtelijke ordening het streekplan. De ambtenaren van de provincie werken momenteel hard aan de totstandkoming van deze structuurvisie. De Partij voor de Dieren is verheugd dat de belangen van dieren bij de totstandkoming van dit document niet genegeerd zullen worden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief